Jak stymulować rzepak ozimy jesienią?

stymulacja rzepaku

stymulacja rzepaku

Najważniejszym etapem rozwoju roślin rzepaku ozimego jest okres jesienny. W tym czasie kształtuje się plon. To, czego jesienią nie dopilnujemy lub co zbagatelizujemy, nie będzie możliwe do nadrobienia wiosną.

Najważniejszym etapem rozwoju roślin rzepaku ozimego jest okres jesienny. W tym czasie kształtuje się plon. To, czego jesienią nie dopilnujemy lub co zbagatelizujemy, nie będzie możliwe do nadrobienia wiosną.

Od kilku sezonów jesień jest bardzo niesprzyjająca dla rozwoju rzepaku - niedobór wilgoci, utrudnione, nierównomierne wschody, szczególnie zaś duże wahania temperatur to tylko część problemów, z jakimi musimy zmierzyć się w tym okresie na plantacjach rzepaku. Aby zniwelować i zminimalizować powstałe stresy, a przede wszystkim przygotować rzepak do zimy w odpowiedniej kondycji i fazie rozwojowej, warto wspomóc roślinę odpowiednimi stymulatorami.

Terra-Sorb foliar i Black Star to stymulatory zalecane od kilku lat przez Grupę Osadkowski. Charakteryzują się uniwersalnością stosowania i bardzo dobrymi wynikami w plonowaniu roślin. Terra-Sorb foliar wyróżnia się dużym udziałem wolnych L-α-aminokwasów, które są bezpośrednio pobierane przez roślinę, dzięki czemu może ona bez wydatku energetycznego wbudować je w swoje struktury. Preparat ten stymuluje nadziemną część roślin, mając wpływ na produkcję auksyn, aby jednak w pełni przygotować roślinę do zimowania, warto pamiętać o prawidłowo rozwiniętym systemie korzeniowym. Black Star to preparat mający w swoim składzie naturalny wyciąg z leonardytu. Bardzo dobrze wpływa on na rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, odpowiednią grubość szyjki korzeniowej, a także na rozwój cytokinin odpowiedzialnych za podziały komórkowe.

Tab.1. Doświadczenie ścisłe ZDOO Krościna Mała

Kombinacja Termin aplikacji Plon [t/ha] Wzrost w stosunku do kontroli MTN [g]
[t/ha] %
Kontrola - 5,62 0,00 0,00 4,79
Terra Sorb foliar jesień 2 l/ha 5,88 0,26 104,63 4,79
Terra Sorb foliar wiosna 2 l/ha 6,20 0,58 110,32 4,83
Terra Sorb foliar wiosna kwitnienie 2 l/ha 6,00 0,38 106,76 4,79
Terra Sorb foliar + Black Star jesień 2+2 l/ha 2+2 l/ha 6,32 0,70 112,46 7,95

Jak wynika z powyższej tabeli, stosowanie preparatów Terra-Sorb foliar i Black Star powoduje zwyżkę plonu od niecałych 5% do ponad 12% w porównaniu z kontrolą. MTN także ulega zmianie - najbardziej przy łącznym stosowaniu obu produktów jesienią.

Pan Tadeusz Janczak, rolnik z Nowej Wsi Złotoryjskiej, stosuje Terra-Sorb foliar i Black Star w swoim gospodarstwie we wszystkich uprawach. Jego jesienna technologia w rzepaku ozimym to 2 l Terra-Sorb foliar + 2 l Black Star. Jak sam mówi: Odkąd stosuję oba preparaty oferowane przez Grupę Osadkowski, zauważyłem przede wszystkim dobrze rozwinięty system korzeniowy - długi, z dużym udziałem strefy włośnikowej. Również pokrój rośliny jest inny: bardziej krępy, z grubą, nisko osadzoną szyjką korzeniową, co jest wynikiem połączenia z zabiegiem regulacji wzrostu. Wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, widzę, że rośliny mają większy wigor, dzięki czemu szybciej regenerują się i odtwarzają rozetę liściową.

Tab. 2. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar i Black Star - okolice Wrocławia

Kombinacja Dawka [l/ha] Masa korzeni [g] % Masa liści [g] % Średnia szerokość szyjki korzeniowej [mm] %
Terra Sorb foliar 1,25 169 100 1274 100 7,50 100
Terra Sorb foliar + Black Star 1,25 + 2,00 218 128,99 1664 130,61 9,28 123,73


Z tabeli wynika, że dodanie do Terra-Sorb foliar preparatu Black Star znacznie zwiększy masę korzeni i liści, ale - co najważniejsze - aż o 23% powiększy szerokość szyjki korzeniowej. Dzięki temu rośliny lepiej przezimują i nadbudują rozgałęzienia boczne.


Wykres 1. Porównanie preparatów stymulujących rozwój rzepaku ozimego z różnymi kombinacjami Terra-Sorb foliar i Black Star

Jak wynika z powyższego wykresu, najlepsze rezultaty w podwyższeniu plonowania uzyskuje się, stosując preparaty Terra-Sorb foliar i Black Star. MTN w tym doświadczeniu nieznacznie wzrasta.

Podsumowując, jesienna stymulacja rzepaku ozimego jest najbardziej opłacalna i najefektywniejsza. Stosowanie preparatów w tym okresie ogranicza wydatek energetyczny, który roślina musi ponieść, aby nadbudować plon. Dzięki temu możliwości plonotwórcze uprawy są wyższe (więcej rozgałęzień bocznych, grubsza szyjka korzeniowa, lepiej rozwinięty system korzeniowy, większa MTN). W efekcie zysk z 1 ha jest wyższy i opłacalność produkcji rzepaku wzrasta.

Magdalena Godyń
m_godyn@osadkowski-cebulski.plPolecamy również