Wzmocnij wschody i zabezpiecz przyszłe plony

zabezpiecz przyszłe plony 1

zabezpiecz przyszłe plony 1

W dzisiejszym bardzo nowoczesnym i intensywnym rolnictwie często zapominamy o samych roślinach, prześcigając się w stosowaniu różnych nawozów, środków ochrony roślin czy innych preparatów, by osiągnąć jak najwyższy i dobry jakościowo plon. Planując uprawę, nie bierzemy jednak pod uwagę naturalnych sił znajdujących się w roślinie i w czasie jej wzrostu nie zawsze kierujemy się jej potrzebami. Warto również wspomnieć o opłacalności ekonomicznej uprawy, bezpieczeństwie produkowanej żywności (pozostałości szkodliwych związków chemicznych i toksyn) oraz jej jakości (zawartość składników odżywczych).

W dzisiejszym bardzo nowoczesnym i intensywnym rolnictwie często zapominamy o samych roślinach, prześcigając się w stosowaniu różnych nawozów, środków ochrony roślin czy innych preparatów, by osiągnąć jak najwyższy i dobry jakościowo plon. Planując uprawę, nie bierzemy jednak pod uwagę naturalnych sił znajdujących się w roślinie i w czasie jej wzrostu nie zawsze kierujemy się jej potrzebami. Warto również wspomnieć o opłacalności ekonomicznej uprawy, bezpieczeństwie produkowanej żywności (pozostałości szkodliwych związków chemicznych i toksyn) oraz jej jakości (zawartość składników odżywczych).

Biorąc pod uwagę intensywność upraw, niekorzystne warunki klimatyczne w trakcie sezonu wegetacyjnego oraz inne czynniki utrudniające właściwy wzrost i plonowanie roślin, poszukuje się nowych rozwiązań, które zapewnią pojawienie się nie tylko zdrowych roślin, ale również wysokich i dobrych jakościowo plonów.

Nowoczesna technologia

Wychodząc naprzeciw potrzebom każdego rolnika, powstał innowacyjny produkt o zaawansowanym działaniu – NANO-GRO®. Jest to w pełni organiczny i bezpieczny produkt, który – zastosowany w uprawie roślin – indukuje ich odporność na wszelkiego rodzaju stresy oraz zapewnia otrzymanie wysokiego i doskonałego jakościowo plonu.

Unikatowa formuła preparatu sprawia, że oddziałuje on na poziomie komórki i skutkuje uwolnieniem naturalnego potencjału rośliny. Preparat NANO-GRO® jest oparty na niepowtarzalnej technologii wykorzystującej bardzo małe stężenia siarczanów metali, które po rozpuszczeniu w wodzie i zaaplikowaniu na nasiona lub rośliny wnikają bezpośrednio do komórek i tam wyzwalają naturalną siłę do wzrostu. Następuje uruchomienie naturalnego systemu obronnego rośliny poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów.

Nasiona zaprawiane preparatem szybciej i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury).

Stymulacja NANO-GRO® poprzez zaprawianie rozgrywa się w trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich to stymulacja rozwoju systemu korzeniowego wraz ze strefą włośnikową, która powoduje stabilność roślin oraz zwiększone pobieranie składników odżywczych i wody z gleby. Jak pokazują wieloletnie badania, efekty takiego działania są doskonale widoczne na roślinach rolniczych. Zastosowanie NANO-GRO® sprawia, że rośliny są bardziej odporne na mrozy oraz suszę zarówno tę jesienną, jak i wiosenną. System korzeniowy w stosunku do roślin uprawianych tradycyjnie jest dużo bardziej rozbudowany i sięga głębiej, a część nadziemna roślin wygląda znacznie lepiej i jest pełna wigoru.

Druga płaszczyzna to stymulacja części nadziemnej. Poczynając od energii kiełkowania i poprawę wschodów (przy zaprawianiu), lepszy wigor roślin, poprzez wyrównanie łanu, po większą ilość chlorofilu w liściach i większą powierzchnię asymilacyjną – tak przygotowane rośliny mają zapewnione lepsze przezimowanie, szybszą regenerację po zimie i wcześniejszy start na wiosnę.

Trzecia płaszczyzna to indukcja odporności roślin – cecha niezwykle istotna, ponieważ prawidłowo rozwinięta roślina jest również dobrze odżywiona, a co za tym idzie – bardziej odporna na choroby i stresy.

Zastosowanie NANO-GRO® pozwala ograniczyć niekorzystny wpływ zarówno stresów biotycznych (pochodzących z przyrody ożywionej: patogeny, chwasty, szkodniki), jak i abiotycznych (pochodzących z przyrody nieożywionej: susza, zasolenie, niedobór czy nadmiar wody). To właśnie stresy abiotyczne są główną globalną przyczyną strat plonów.

Z wieloletnich wyników badań prowadzonych na polach uprawnych na rzepaku ozimym, zbożach, burakach cukrowych, ziemniakach, kukurydzy i roślinach strączkowych wynika, że oprócz każdorazowego wzrostu plonu – od min. 5% przy idealnych warunkach glebowych i pogodowych do nawet 20% przy słabych warunkach – uzyskany plon wykazywał się wyższymi parametrami jakościowymi, takimi jak: wyższa zawartość cukrów, skrobi, glutenu, oleju, lepsza polaryzacja w burakach cukrowych.

Aplikacja NANO-GRO® już w momencie zaprawiania nasion (ziarna) powoduje wyrównane i szybkie wschody (nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych), dobre korzenienie się i gromadzenie wielu substancji odżywczych w młodej roślinie.

W uprawie rzepaku i buraków cukrowych stosuje się NANO-GRO® w formie oprysku po wschodach, co powoduje szybki rozwój korzeni i silnej części nadziemnej. Można go wykonać z opryskami fungicydowymi lub insektycydowymi oraz z nawozami dolistnymi. NANO-GRO® chroni rośliny przed ewentualnymi stresami środowiskowymi już od samego początku ich rozwoju oraz podwyższa ich tolerancję na porażenia przez choroby i szkodniki, co wykazały wieloletnie badania i doświadczenia przeprowadzane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, na rynku znajdują się trzy formy preparatu NANO-GRO®:

  • NANO-GRO® – granule do rozpuszczenia w wodzie, przeznaczone do zaprawiania ziarna (nasion) i do oprysku roślin
  • NANO-GRO®AQUA – w postaci płynu, dodatkowo wzmocnione ekstraktem z alg i kwasami humusowymi, przeznaczone do oprysku roślin jesienią i wiosną oraz
  • NANO -GRO ® forte SUPERST ART – w postaci płynnej, przeznaczone do zaprawiania ziarna (nasion).

dr Anna Magdalena Ambroszczyk
Agrarius Sp. z o.o.