agronom.pl

Agronom.pl to wydawnictwo o tematyce rolniczej ukazujące się od 2002 roku. Wydawnictwo obejmuje fachowe doradztwo agrotechniczne, uwzględniające bieżącą sytuację i sezonowość, dobór odmian, racjonalne nawożenie i ochronę roślin oraz skuteczne rozwiązania w uprawie roślin od siewu, aż do zbioru.

Zespół autorów agronom.pl tworzą specjaliści i praktycy, na co dzień zajmujący się oceną odmian oraz badaniem skuteczności środków do produkcji rolnej. Jako eksperci prowadzą uprawy doświadczalne, zbierają i analizują wyniki badań zaprzyjaźnionych ośrodków doradztwa rolniczego i stacji hodowli roślin. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy doradzają, jak uzyskać najlepsze plony w określonych warunkach klimatycznych i glebowych.

22 września 2020

Ochrona fungicydowa i insektycydowa rzepaku ozimego

Plon budowany jest już jesienią. Właściwa faza rozwojowa w tym okresie jest odpowiedzialna za wiosenny rozwój i pokrój rzepaku. Liczba rozgałęzień jest uzależniona od wielkości rozety. […]
9 września 2020

Wpływ nawozów azotowo-siarkowych na plon

Opłacalność produkcji to czynnik, który stanowi podstawę nowoczesnego rolnictwa. Uzależniona jest ona od szeregu czynników, m.in. od przebiegu pogody w okresie wegetacji, gatunku i odmiany rośliny, […]
4 września 2020

Skuteczna walka z chwastami

Patrząc na pola, możemy zauważyć, że coraz większym problemem w uprawach zbóż ozimych są chwasty jednoliścienne. Spowodowane to jest wieloma czynnikami, takimi jak: brak odpowiedniego płodozmianu, […]
1 września 2020

Jesienna ochrona zbóż przed chwastami

Skuteczne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych jest jednym z ważniejszych elementów w agrotechnice zbóż. Strategia odchwaszczania przy wczesnym i optymalnym terminie siewu powinna opierać się na […]
26 sierpnia 2020

Poprawa skuteczności to oszczędność

Coraz częściej profesjonalne gospodarstwa decydują się na wykorzystanie adiuwantów w ochronie roślin. Dodatkowy koszt to w wielu przypadkach pewnego rodzaju polisa na niepełną skuteczność środków i […]
11 sierpnia 2020

Wapnowanie silnie zakwaszonych pól

Stan zakwaszenia gleb w Polsce stanowi jeden z najważniejszych czynników ograniczających produkcję roślinną. Większość gleb, bo ponad 90% w kraju, została wytworzona z kwaśnych skał osadowych, […]
7 sierpnia 2020

Uzyskaj przewagę dzięki niezawodnej technologii zaprawiania

Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również stra-tegii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowiedniej zaprawy pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie rośliny przez choro-botwórcze patogeny znajdujące […]
5 sierpnia 2020

Ochrona zbóż a zmiany klimatyczne

Od momentu siewu do zbioru zbóż ozimych mija około dziesięciu miesięcy. Dobór odmiany, sposób i ilość wysiewu rzutują na dalsze prowadzenie łanu i powodzenie opłacalności plantacji […]
31 lipca 2020

RGT Depot – Solidny fundament plonów

RGT Depot to nowa odmiana pszenicy, która pojawi się w ofercie dla rolników w najbliższym sezonie sprzedaży nasion. W badaniach CCA COBORU w Polsce w suchym 2019 […]
29 lipca 2020
rzepak herbicydy

Rzepak – Herbicydy doglebowe i nalistne

Podstawowym elementem agrotechniki jesiennej rzepaku jest zwalczanie chwastów na plantacji. Roślina ta najdłużej pozostaje na polu, stąd utrzymanie czystej uprawy aż do zbioru może być dużym […]

Czy znasz agronom.pl? Polecamy nasze wydawnictwa. Bądź na bieżąco w każdym sezonie.