Czym jest zimotrwałość?

Czym jest zimotrwałość? To zdolność rośliny do przetrwania zimy, rozumianej jako pory roku z całym przebiegiem wszystkich zjawisk pogodowych tego okresu: niska temperatura, opady, pokrywa śnieżna, wiatry itd.. Okresy łagodnych zim usypiają często czujność rolników i powodują, że cecha ta bywa niedoceniana i zbyt rzadko brana pod uwagę przy wyborze odmian.

Pamiętać należy, że o przetrwaniu roślin w dobrej kondycji decyduje przede wszystkim kwestia doboru odmiany. Zimotrwałość oceniamy w Polsce w skali od 1 do 9 gdzie w polskich warunkach klimatycznych wynik 4 - 6,5 uznajemy za poziom dobry i bardzo dobry, a odmiany z zimotrwałością 7 i powyżej są hodowane pod kontem wymogów srogiego klimatu skandynawskiego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo państwa upraw pragniemy zaproponować nasz dobór odmian, który zapewni Państwu z jednej strony wysoki potencjał plonowania, a z drugiej dobre przetrwanie zimowego okresu spoczynku.

pszenica ozima zeppelin
pszenica ozima Hondia
Pszenica ozima LG Jutta
pszenżyto Lombardo


Polecamy również

Zimotrwałość to zdolność rośliny do przetrwania zimy. Łagodne zimy usypiają naszą czujność, powodują że nie doceniamy tej cechy, a także rzadko bierzemy pod uwagę przy wyborze odmian.

Mając na uwadze bezpieczeństwo państwa upraw pragniemy zaproponować nasz dobór odmian, który zapewni Państwu z jednej strony wysoki potencjał plonowania, a z drugiej dobre przetrwanie zimowego okresu spoczynku.