Zasady profesjonalnej uprawy buraka cukrowego

zasady uprawy buraka

zasady uprawy buraka

Trwa okres siewów buraków cukrowych. Jak chronić uprawy, aby nie obniżyć swoich plonów? Przygotowaliśmy dla Państwa krótką informację, na temat profesjonalnej ochrony buraka cukrowego. Jest to proces złożony, składający się z wielu czynników, z których każdy stanowi potężny wkład w budowę ostatecznej wartości plonu korzeni i zawartości cukru. Wśród tych czynników należy wymienić:

1. Stanowisko: gleby o jednorodnej warstwie ornej, strukturze gruzełkowatej, zasobne w próchnicę, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe.

2. Miejsce w płodozmianie: konieczne zachowanie 3-4-letniej przerwy w uprawie buraka na tym samym polu w celu uniknięcia tzw. Wyburaczenia gleby. Najlepszy przedplon to motylkowe, ziemniak i zboża.

3. Odczyn gleby: optymalny w granicach pH 6,0-7,2; zabieg wapnowania najlepiej wykonać pod przedplon w zespole uprawek pożniwnych.

4. Siew: wykonany możliwie najwcześniej, tak aby zapewnić roślinom wegetację przez minimum 180 dni. Precyzyjnie wykonany siew na głębokość 2-3 cm przy temperaturze gleby ok. 5-10°C w starannie uprawioną i wilgotną ziemię to gwarancja dobrych wschodów i wysokiej obsady. Prawidłowa głębokość siewu - możliwie najbardziej płytko i głęboko jak potrzeba. Buraki należy siać w odległości co 18 cm w rzędzie, przy 45 cm rozstawie. Należy dążyć do uzyskania obsad powyżej 90 tys. roślin na 1 ha, która gwarantuje wysoki plon przy równie wysokiej polaryzacji.

5. Nawożenie: oprócz standardowego doglebowego nawożenia NPK wykonanego przedsiewnie w postaci Polifoski Plon+ i Saletrosanu 26, należy pamiętać o nawożeniu dolistnym. Szczególnie powinno się pamiętać o uzupełnieniu niedoborów boru w okresie 4-6 liści właściwych. Jego brak prowadzi do wystąpienia zgorzeli liści sercowych. Roślina słabo się rozwija, najmłodsze liście więdną, następują nekrozy. W konsekwencji prowadzić to może do wnikania patogenów wywołujących choroby bakteryjne czy grzybowe.

6. Stymulacja: ma pomóc roślinie przezwyciężyć niesprzyjające warunki klimatyczne, glebowe, związane z ochroną. W początkowym okresie ważna jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, aby w późniejszym okresie mógł czerpać z wody i składników pokarmowych znajdujących się w głębszych warstwach profilu glebowego. Przed zakryciem międzyrzędzi zastosowanie aminokwasów przyspiesza rozwój liści właściwych aby jak najszybciej zakryć międzyrzędzia i utrudnić wschody i rozwój chwastów. Zabieg ten dodatkowo wzmacnia rośliny i sprawia, że są bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W konsekwencji prowadzi do wzrostu plonu.

7. Ochrona chemiczna:

a) Ochrona herbicydowa: uzależniona od poziomu zachwaszczenia i oparta na właściwym doborze preparatów. Powinna zaczynać się już jesienią, po zbiorze przedplonu, poprzez stosowanie herbicydów totalnych opartych na glifosacie. Wiosną stosuje się system zabiegów:
- posiewnych (przedwschodowych) opartych na preparatach o działaniu doglebowym;
- powschodowych opartych na preparatach o działaniu nalistnym i doglebowym w trybie dawek dzielonych.

• Ochrona insektycydowa: monitorowanie zagrożenia ze strony szkodników i ewentualne ich zwalczanie po przekroczeniu progu szkodliwości poprzez stosowanie odpowiednich preparatów.
• Ochrona fungicydowa: monitorowanie stanu plantacji głównie pod względem zagrożenia ze strony grzyba Cercospora beticola (chwościk buraka), brunatnej plamistości, mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz ewentualne wykonanie zabiegów odpowiednimi preparatami w odpowiednim czasie.


Przygotowana dla Państwa oferta obejmuje:

Możliwość kredytowania zakupów - na podstawie kwitów cukrownianych dla plantatorów spółki Sudzucker lub finansowania Osadkowski SA

Wybrane produkty (nawożenie dolistne, stymulacja) premiowane są w ramach naszych programów partnerskich AgroPremia i Osadkowski Travel.

Informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły oferty promocyjnej, warunki zakupu oraz cenniki dostępne u Doradców terenowych oraz w Firmowych Punktach Handlowych Osadkowski SA

Jakie stanowisko i odczyn gleby? Co z nawożeniem? A ochrona? Mówimy co robić aby uprawa buraka cukrowego szła zgodnie z planem.