Wapnowanie gleb na wiosnę – dwa rozwiązania

wapnowanie wiosenne

wapnowanie wiosenne

Z pewnością zastanawiamy się, co przyniesie kolejny rok, biorąc pod uwagę tegoroczne opady deszczu, nadmiar wody, warunki agrotechniczne, spadek odczynu pH czy stratę cennych składników pokarmowych, w tym magnezu, azotu, potasu. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zastosowania wapnowania w okresie wiosennym.

Wapń, obok magnezu, należy do podstawowych mikroelementów potrzebnych do rozwoju i plonowania. Niedobór obu tych pierwiastków prowadzi nie tylko do spadku plonów, ale, co jest równie ważne, do wzrostu podatności roślin na stresy, tj. susza czy ataki agrofagów. Jeżeli z różnych niezależnych przyczyn nie wapnowaliśmy gleby przed siewem ozimin lub nie dostarczyliśmy odpowiedniej ilości wapna, to zabieg ten można przeprowadzić wiosną pogłównie lub mieszając nawóz z glebą. Typowymi objawami zbyt niskiego pH, pojawiającymi się już wiosną, są słabe ukorzenienie roślin, zahamowanie ich rozwoju, zdeformowane liście, często z martwiczymi plamkami.

W przypadku interwencyjnego nawożenia powinno się sięgnąć po nawóz wapniowy z najmłodszej formy węglanu wapnia, czyli kredy, o 98-100% reaktywności chemicznej mierzonej w kwasie cytrynowym (pH kwasu cytrynowego 4,2 zbliżone do środowiska glebowego). Stosować go pogłównie lub przedsiewnie w formie granulowanej.

Uwaga: jeżeli producent przekazuje informację: ,,100% reaktywności", bez podania metody badania, z reguły należy rozumieć, że jest tu wykorzystywany kwas solny. Oznacza to, że w kwasie cytrynowym reaktywność jest o około 30% niższa. Tylko produkt charakteryzujący się wysoką reaktywnością w kwasie cytrynowym zapewni optymalne nasączenie kompleksu sorpcyjnego jonami wapnia oraz pozwoli odżywić tym składnikiem rośliny po spoczynku zimowym, podniesie pH w obrębie systemu korzeniowego i optymalnie zwiększy wykorzystanie składników pokarmowych.

Możemy również zastosować nawóz sypki na bazie dolomitu, który obok regulowania pH gleby dostarczy również magnez odpowiedzialny za fotosyntezę. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że pierwiastek ten jest niezbędnym składnikiem runi łąkowej i pastwiskowej. Chroni on bydło przed tężyczką pastwiskową, na którą krowy zapadają głównie wiosną, a która to nieleczona może doprowadzić do śmierci zwierząt.

Dwa rozwiązania

1. Zastosowanie nawożenia węglanem wapnia w postaci granulowanej (kreda) - zapewni nam szybkość aplikacji (zwykły rozsiewacz), działanie interwencyjne (podnoszenie pH w strefie korzeniowej), dostarczy CaO jako składnika pokarmowego, oszczędzi czas i ułatwi wapnowanie. Dawki powinny być ustalane na podstawie zarówno zapotrzebowania pokarmowego roślin, jak i pH gleby. Zalecamy na ten zabieg produkty granulowane na bazie kredy (odmiany G1.5 b) z różnymi poziomami magnezu.

2. Zastosowanie nawożenia węglanem wapnia i magnezu w postaci sypkiej (dolomity odmiana 03 o wysokiej koncentracji tych składników) - jest najtańszym i bardzo efektywnym rozwiązaniem, o ile podstawą doboru produktu będzie koncentracja magnezu i wapnia i jego dobre wymielenie.

Ten ostatni parametr ma bardzo istotny wpływ na szybkość reakcji nawozu w glebie. Dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie, poza podnoszeniem pH, dostarczyć najtaniej bardzo ważny pierwiastek, jakim jest magnez. Ilość produktu powinna być dobierana indywidualnie w zależności od pH gleby. Taki model wapnowania zalecany jest do regulacji i stabilizacji pH w dłuższym okresie. Optymalnym rozwiązaniem jest tu zastosowanie dolomitu firmy Omya, którego wysokie rozdrobnienie (wymielenie - frakcja 0,2 mm pow. 50%) zapewni szybkie działanie i dostarczenie składników pokarmowych.


Wapnowanie na wiosnę - pozytywne skutki

Wzrost zasadowości gleby pozytywnie wpływa na tempo rozkładu resztek pożniwnych, mineralizacji azotu organicznego oraz nitryfikacji. Prowadzi to do dynamiki rozwoju roślin i ich plonowania. Poza tym zabieg ten prowadzi do neutralizacji glinu w glebie. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowiska o odczynie poniżej 5,5.

Znając rodzaje, pochodzenie i cechy nawozów wapniowych w Polsce nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wybrać już rozwiązanie, które w optymalny sposób podniesie pH oraz pozytywnie wpłynie na materię organiczną, życie biologiczne w glebie oraz przyswajalność i dostępność składników pokarmowych.

WAŻNE

Przy wyborze produktu należy pamiętać o jego cechach, pochodzeniu, możliwościach, reaktywności oraz zawartości czystego składnika w 1 tonie produktu. Jedynie taka argumentacja pozwoli nam wykorzystać potencjał, jaki płynie z zasadnej i dobrej kultury rolniczej.

Życzymy Państwu tylko dobrych wyborów.
Zespół OMYAPolecamy również

Z pewnością zastanawiamy się, co przyniesie kolejny rok. Biorąc pod uwagę tegoroczne opady deszczu, warunki agrotechniczne, spadek odczynu pH czy stratę składników pokarmowych, w tym magnezu, azotu, potasu. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zastosowania wapnowania w okresie wiosennym.