Pszenica ozima - nasiona pszenicy ozimej

Odmiany pszenicy ozimej

22 maja 2022

Pszenica
Impresja

Nasiona hodowli HR Strzelce

Klasa A pszenicy ozimej zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa nie tylko pod względem zdrowotności, ale również jakości plonu (białko, gęstość i liczba opadania).

20 maja 2022

Pszenica
RGT Depot

Nasiona hodowli RAGT

Pszenica ozima w klasie A w typie „pojedynczego kłosa”, posiada wysoki potencjał plonowania nawet w suszy. Elastyczny termin siewu i możliwość siewu na wszystkich stanowiskach glebowych jest dodatkowym atutem.

19 maja 2022

Pszenica
Apostel

Nasiona hodowli IGP

Najwyżej plonująca odmiana pszenicy jakościowej w Polsce (2017 r.) na obydwu poziomach agrotechniki, dobra zdrowotność roślin i wygląd łanu od wczesnej wiosny do zbioru.

18 maja 2022

Pszenica
SY Orofino

Nasiona hodowli Syngenta

Odmiana pszenicy klasy B o stabilnym plonie nawet w trudnych warunkach, toleruje siew zboża po zbożach, charakteryzuje się wysoką masą tysiąca ziaren.

15 maja 2022

Pszenica
Zeppelin

Nasiona hodowli Syngenta

Odmiana pszenicy o ogromnym potencjale plonotwórczym. Rośliny mają zdrowe liście i kłosy, duża odporność szczególnie na mączniaka.

13 maja 2022

Pszenica
Hondia

Nasiona hodowli Danko

Odmiana pszenicy o stabilnym plonowaniu , bardzo grubym ziarnie, wysokiej zimotrwałości.

12 maja 2022

Pszenica
Avenue

Nasiona hodowli Limagrain

Najwcześniejsza odmiana pszenicy typu chlebowego (klasa B), o niskich roślinach i bardzo wysokiej odporności na wyleganie. Do wysiewu we wczesnym i optymalnym terminie.

10 maja 2022

Pszenica
Kariatyda

Nasiona hodowli Danko

Odmiana pszenicy jakościowej klasy A, posiada bardzo dobra krzewistość, przydatną w przypadku opóźnionych siewów, zwłaszcza po kukurydzy.

6 maja 2022

Pszenica
Foxx

Nasiona hodowli IGP

Odmiana pszenicy ościstej przeznaczona na średnie stanowiska glebowe, dająca bezpieczeństwo uprawy i wysokie plony. Posiada wysoką zdrowotność w kierunku najważniejszych chorób liści i kłosów.

5 maja 2022

Pszenica
RGT Metronom

Nasiona hodowli RAGT

Odmiana pszenicy w klasie A, posiadająca bardzo wysoką i stabilną jakość ziarna oraz wysoki potencjał plonu nieosiągalny dla innych odmian o zbliżonych parametrach jakościowych.

14 maja 2021

Pszenica
SU Mangold

Nasiona hodowli Saaten Union

Odmiana pszenicy w klasie B. o wysokim MTZ, sprawdzona w całej Europie z dużym wskaźnikiem odporności na wyleganie.

3 lipca 2020

Pszenica
RGT Provision

Nasiona hodowli RAGT

Pszenica o wysokim plonie z dobrą gęstością, nie ma kłopotów z wyleganiem mimo większej ilości słomy.

2 lipca 2020

Pszenica
SY Yukon

Nasiona hodowli Syngenta

Odmiana pszenicy o roślinach niskich (niepodatnych na wyleganie) oraz doskonałym połączeniu zimotrwałości i zdrowotności.

16 lipca 2019

Pszenica
Euforia

Nasiona hodowli HR Strzelce

Pszenica w klasie A/E, uniwersalna o wysokiej tolerancji dotyczącej terminu siewu. Charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością ziarna.

10 lipca 2019

Pszenica
LG Jutta

Nasiona hodowli Limagrain

Odmiana pszenicy, która jest łatwa w prowadzeniu, niskie rośliny nadające się do intensywnej produkcji. Do siewu po wszystkich przedplonach.

Wybór odmiany do siewu jest najważniejszą decyzją w cyklu produkcyjnym rośliny, ponieważ to ona przesądza wprost o efektach zastosowanych dalej zabiegów technologicznych. Dobór pszenicy ozimej jest jednym z najtrudniejszych, gdyż liczba parametrów, które należy wziąć pod uwagę, jest w tym gatunku bardzo duża. Większość profesjonalnych producentów podchodzi więc do tematu z wielką odpowiedzialnością, aby niczego nie pominąć, tak by decyzja była maksymalnie trafna, a ryzyko uprawy minimalne. Naszym pierwszym zaleceniem jest wybór odmian z kilku hodowli. Różnorodne geny spowodują, że reakcje na bodźce zewnętrzne będą odmienne. Mamy tutaj na myśli nie tylko spadki plonów, ale również maksymalne wykorzystanie dobrych warunków i osiągnięcie rekordowych wyników.

Najważniejsze parametry brane pod uwagę przez rolników przy doborze odmian pszenicy ozimej:

A

Wymagania glebowe – na gleby słabsze należy szczególnie starannie dobrać odmianę. Czasami lepiej kupić tę niżej plonującą, ale taką, która ma szanse wydać plon w ekstremalnie złych warunkach glebowo-wilgotnościowych. W ten parametr wpisuje się również tolerancja odmiany na suszę, np. Hondia, Praktik, Euclide, RGT Metronom.

B

Plonowanie – to właśnie ta cecha zdecydowanie buduje opinię o danej odmianie. Pszenica mocno rejonizuje się i wysokie wyniki w jednym rejonie nie zawsze oznaczają równie dobre w innej części kraju. Zdarza się, że rejonizuje się ona nawet do obszaru jednej gminy, na terenie której są podobne gleby i zbliżony rozkład opadów. Informacje o poziomach plonowania dostarczają doświadczenia prowadzone dla wielu odmian w wyrównanych warunkach. Warto korzystać z wyników COBORU oraz firm rzetelnie badających odmiany wprowadzane na rynek. Opinie podawane przez rolników mogą kryć przekłamania związane z różnym rodzajem gleb i opadów, a także odmiennymi technologiami uprawy. Jedne wolą uprawę intensywną, a inne mają raczej zakodowany plon na średnie nakłady. Na podstawie wyników plonowania w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU tworzone są Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie danego województwa.

C

Mrozoodporność – po zimach w latach 2003, 2012 i 2016 widać, że ryzyko wymarzania w Polsce jest duże. Istnieje jednak wyraźna korelacja odwrotna pomiędzy plonowaniem a mrozoodpornością. Bardziej pewne są te o mrozoodporności co najmniej 4, ale one z kolei zwykle plonują słabiej niż odmiany o mrozoodporności 2. W ostatnich latach COBORU rejestruje w Polsce pszenice o mrozoodporności minimum 3, które to rolnicy najchętniej kupują. W uprawie pozostały jeszcze starsze, bardzo wartościowe odmiany o niższej mrozoodporności, ale rolnicy decydują się na ich uprawę ze względu na wybitne plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna, ponosząc ryzyko wymarznięcia.
Odmiany pszenicy o wysokiej mrozoodporności to: Ostroga – 6, Hondia, Euforia, LG Jutta – 5,5.

D

Wysokość roślin i łatwość prowadzenia łanu – cechy decydujące o wyborze odmiany, zwłaszcza do produkcji intensywnej, z wysokim nawożeniem azotowym. Do takiej uprawy wybierane są odmiany o wysokości do 90 cm. Ważna jest również cecha odporności na wyleganie, czyli sztywność źdźbła oraz reakcja na stosowanie regulatorów wzrostu. Zdarza się, że odmiana o genetycznej wysokości 95 cm, bardzo dobrze reagująca na skracanie, po użyciu regulatorów daje mocny, wyrównany łan o wysokości 80 cm.
Odmiany krótkie o najlepszych cechach stabilnego łanu to: Kepler, KWS Ozon, LG Jutta, Delawar, Euforia, SY Orofino, Avenue.

E

Zdrowotność roślin – ochrona fungicydowa zabezpiecza rośliny przed chorobami, ale odporność genetyczna daje lepszą gwarancję zdrowych roślin. W procesie hodowli odmian pszenicy ukierunkowanej na wysokie plony i karłowe rośliny, który miał miejsce w latach 90., zmniejszyła się mocno zdrowotność. Poprzez skrócenie źdźbła zagrożony został zwłaszcza kłos, który był mocniej atakowany przez niebezpieczne, mykotoksyczne choroby Fusarium. Obecnie w hodowli zwraca się szczególną uwagę na zdrowotność roślin jako naturalną metodę biologiczną zmniejszającą porażenie Fusarium oraz ograniczającą zużycie środków chemicznych. Mykotoksyny są jednymi z najmocniejszych czynników rakotwórczych.

F

Wczesność dojrzewania – do gospodarstwa najlepiej dobrać odmiany o różnych terminach dojrzewania. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko związane z niedoborem wody w czasie tworzenia i wypełniania ziarna oraz z nadmiernymi opadami w okresie żniw, mogącymi wpływać na porost. Wczesne zwykle uciekają przed wiosenną suszą i są charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego – bardziej suchego i upalnego (Czechy, Francja, Węgry). Odmianom późnym udaje się złapać jeszcze wodę po okresie suszy czerwcowej i przedłużyć swoją wegetację nawet do sierpnia. Są to typowe odmiany klimatu morskiego – północ Polski i Niemiec.
Odmiana bardzo wczesna to Avenue, a bardzo późne to: Kepler, LG Jutta, Ostroga, Achim.

G

Klasa jakościowa odmiany – obecnie większość nowych odmian rejestruje się w klasach: A – jakościowa, oraz B – chlebowa. Plonowanie tych odmian nie odbiega, a często przewyższa odmiany paszowe klasy C. W produkcji polowej uprawiane są także głównie odmiany klasy A i B.

H

Przydatność odmiany do uprawy w monokulturze – presja chorób w takiej uprawie jest zdecydowanie większa niż w prawidłowym płodozmianie, szczególnie ważna jest więc genetyczna zdrowotność podstawy źdźbła.
Odmiany o najwyższej zdrowotności podstawy źdźbła: Kepler – 8,5, Reduta – 8,4, SY Orofino, Comandor – 8,3. Odmiany niezalecane do uprawy po pszenicy: Zeppelin, Formacja.

I

Po dokonaniu wyboru najlepszej odmiany należy bezwzględnie przemyśleć, czy warto kupić materiał kwalifikowany. Jeśli decyzja dotyczy gospodarstwa, które ma wystarczający limit pomocy de minimis, sprawa jest prosta – nie ma lepszego rozwiązania niż kwalifikowany materiał siewny i to zarówno ze względów produkcyjnych (wyższa jakość nasion i plonu), jak i ekonomicznych (dopłaty do nasion). Od 2019 r. wysokość limitu pomocy de minimis podniesiono do 20 000 euro dla gospodarstwa w okresie 3 lat. Dopłata do nasion zbóż wynosiła w 2018 r. 102,14 zł/ha i pozwoliła na coroczny zakup nasion na powierzchnię 280 ha.