fbpx

Pszenica ozima Hondia

H 018503 OSAD Kampania Lato 2019  Kafle www  470x95  Hondia Emisja

H 018503 OSAD Kampania Lato 2019 Kafle www 470x95 Hondia Emisja

Rejestracja: Polska 2014; Hodowla: Danko HR

Zalety

  • stabilne plonowanie
  • doskonała zimotrwałość (5,5)
  • rewelacyjne parametry jakościowe
  • bardzo grube ziarno

Profil agrotechniczny

hondia profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

hondia cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

hondia miejsce w plodozmianie

Zdrowotność

hondia zdrowtoność

*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej Hondia w regionach, dt/ha, COBORU, 2017 r.

hondia plonowanie


Polecamy również

Pszenica ozima Hondia