Wiosenny zabieg herbicydowy powinien być dobrze zaplanowany pod
kątem substancji aktywnych dobranych do konkretnych chwastów
występujących na danym polu oraz do warunków termicznych panujących
w trakcie zabiegu.