NEWS WARZYWNY
Przegrzanie ogórka szklarniowego

news warzywny 4

news warzywny 4

Problem: przegrzanie ogórka szklarniowego, poprawa trwałości pozbiorczej.
Rozwiązanie: Barrier Si-Ca.
Wysoka temperatura oraz nadmierna wilgotność w tunelach i szklarniach mogą powodować utratę turgoru rośliny, co prowadzi do zmniejszenia jego jakości handlowej. Trwałość pozbiorcza + osłona fizyczna przed infekcjami –Barrier Si-Ca zabieg dolistny w dawce 150 ml/100 l wody, powtarzać co 7 dni.