Stop Drop Fruit

StopDrop

STOP DROP™FRUIT to innowacyjny, płynny nawóz mikro­elementowy, który mobilizuje do wzmożonego plonowania i równomiernej kalibracji owoców. Uruchamia w roślinie produkcję substancji bioaktywnych: cukrów, auksyn, cytokin czy giberelin, przygotowuje roślinę i wyposaża w odpowiednie instrumenty i narzędzia do odparcia stresu. Pozwala roślinie na lepsze zaopatrzenie w mikro i makroelementy oraz substancje odżywcze, co sprawia, że owoc charakteryzuje się odpowiednim i optymalnym przyrostem masy oraz jest lepiej wybarwiony. Preparat korzystnie wpływa również na trwałość owoców. Owoce są lepiej przygotowane do przechowywania.

Wszystkie składniki pokarmowe nawozu STOP DROPTM FRUIT są całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Kobalt (Co) oraz cynk (Zn) połączone są w środek kompleksujący LS. Zastosowanie preparatu nie wymaga przestrzegania żadnego okresu karencji!

INNOWACJE:

W preparacie zastosowano innowacyjną technologię QM6™ polegającą na oddziaływaniu jonów wybranych metali w specjalnej formacji i ilościach skłaniających rośliny do zwiększonego pobierania składników nawozowych, szybszego wzrostu i lepszego plonowania.

ZALETY STOSOWANIA:

  • stymuluje odżywianie i wzrost
  • przygotowuje roślinę w odpowiednie Instrumenty l narzędzia do odparcia stresu
  • ogranicza przedwczesne opadanie owoców i poprawia walory smakowe
  • poprawia wybarwienie oraz właściwości przechowalnicze owoców
  • uruchamia w roślinie produkcję substancji bioaktywnych
  • nie wymaga zachowania okresu karencji

DAWKOWANIE:

1 l / ha, 3 - 4 tygodnie przed planowanym terminem zbiorów; ma na celu ostateczny przyrost masy owoców i zapobiega przedwczesnemu niekontrolowanemu opadowi.

STOP DROP FRUIT to innowacyjny, płynny nawóz mikro­elementowy, dzięki któremu dochodzi do wzmożonego plonowania i równomiernej kalibracji owoców.