TopGun 050 CS

Insektycyd TopGun 050 CS

Ochrona najwyższych lotów
TopGun 050 CS

TopGun 050 CS zwalcza szkodniki w szerokim zakresie roślin uprawnych. Środek owadobójczy zawiera substancję czynna z grupy pyretroidów lambda-cyhalotrynę. Preparat działa kontaktowo i żołądkowo.

TopGun 050 CS

TopGun 050 CS przeznaczony jest do zwalczania szkodników w szerokim zakresie roślin uprawnych. Środek owadobójczy zawiera substancję czynna z grupy pyretroidów lambda-cyhalotrynę.  Preparat na szkodniki wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe, a na roślinie ma działanie powierzchniowe. Insektycyd przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Efekt działania preparatu widoczny jest bezpośrednio po zastosowaniu - natychmiastowe zaprzestanie żerowania przez szkodniki roślin uprawnych.

Insektycyd TopGun 050 CS

TopGun 050 CS – charakterystyka

Zawartość substancji czynnej – lambda-cyhalotryny 50 g/l

Formulacja  środka – CS (zawiesina mikrokapsuł do stosowania po rozcieńczeniu wodą)

Preparat dostępny jest w opakowaniach:

  • 250 ml
  • 1l
  • 5l

Spektrum zwalczanych szkodników i zakres stosowania produktu

Środek TopGun 050 CS zwalcza najważniejsze ekonomicznie szkodniki roślin uprawnych. Jego szeroki zakres stosowania umożliwia optymalne wykorzystanie produktu w gospodarstwie.

Stosowanie insektycydu w uprawach roślin rolniczych

Roślina uprawna Spektrum zwalczanych szkodników Zalecana dawka insektycydu Termin stosowania środka owadobójczego
Rzepak ozimy Chowacz brukwiaczek 0,125 l/ha Przed złożeniem jaj przez chrząszcze
Słodyszek rzepakowy (zabieg ten zwalcza również chowacza czterozębnego) 0,12 l/ha Po wystąpieniu chrząszczy
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,125-0,15 l/ha BBCH 55-69
Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec 0,12-0,15 l/ha BBCH 10-14
Pszenica ozima,
jęczmień jary
Skrzypionki 0,075-0,1 l/ha Od początku wylęgania się larw
Mszyce 0,075-0,1 l/ha Po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna
Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż) 0,075-0,1 l/ha Jesienią po wystąpieniu szkodnika
Ziemniak Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,12-0,16 l/ha Po wystąpieniu szkodnika
Mszyce 0,16-0,2 l/ha Po wystąpieniu szkodnika
Kukurydza Omacnica prosowianka 0,2 l/ha W okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika
Mszyce 0,1 l/ha W okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych
Burak cukrowy Szarek komośnik 0,2 l/ha wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39

Zastosowanie środka TopGun 050 CS w uprawach roślin sadowniczych

Roślina uprawna Spektrum zwalczanych szkodników Zalecana dawka insektycydu Termin stosowania środka owadobójczego
Jabłoń Mszyca jabłoniowa 0,15-0,2 l/ha wykonać po wystąpieniu szkodnika

Aplikacja insektycydu w uprawach warzyw w gruncie

Roślina uprawna Spektrum zwalczanych szkodników Zalecana dawka insektycydu Termin stosowania środka owadobójczego
Cebula Wcioniarstek tytoniowiec 0,12 l/ha Po wystąpieniu pierwszych szkodników
Śmietka cebulanka 0,12 l/ha W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka
Kapusta głowiasta Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wcionarstek tytoniowiec 0,12 l/ha Po wystąpieniu szkodnika
Śmietka cebulanka 0,12 l/ha W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wcionarstek tytoniowiec 0,12 l/ha Po wystąpieniu szkodnika

Stosowanie insektycydu w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Roślina uprawna Spektrum zwalczanych szkodników Zalecana dawka insektycydu Termin stosowania środka owadobójczego
Kukurydza cukrowa Omacnica prosowianka 0,2 l/ha BBCH 51-53, po wystąpieniu szkodnika

TopGun 050 CS - zasady aplikacji produktu

Stosowanie środków ochrony roślin w tym także insektycydów powinno być poprzedzone lustracją uprawy, w której dany produkt ma zostać zaaplikowany. Dopiero po przekroczeniu progu ekonomicznej ( szkodliwości określonego dla danej rośliny uprawnej i szkodnika) zasadne jest stosowania preparatu zwalczającego szkodniki. Aplikacja insektycydu powinna być zgodna z etykietą instrukcją stosowania produktu. Ograniczy to do minimum niepożądane działanie substancji czynnej na organizmy pożyteczne oraz środowisko naturalne.

W celu przeciwdziałania powstawania zjawiska odporności agrofagów niezbędna jest rotacja mechanizmami działania substancji czynnych wchodzących w skład produktu. Należy podkreślić, że preparaty mogą różnić się nazwą handlową, a zawierać tą samą substancję czynną. Dlatego też przed wyborem insektycydu warto zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Obecna lista środków owadobójczych umożliwia prowadzenie świadomej strategii przeciwdziałania odporności.