ALFA Suprofos-26

Nawóz ALFA Suprofos 26

Nawóz NPK
ALFA Suprofos-26

ALFA Suprofos 26 to kompleksowy, doskonale zbilansowany nawóz, przeznaczony do stosowania pod rzepak ozimy i jary, rośliny okopowe oraz kukurydzę i zboża.

Właściwie skomponowany skład pokarmowy tego nawozu, zapewnia wysoki i dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin. Polecany szczególnie do stosowania w warunkach dużego zapotrzebowania roślin na potas.

Nawóz NPK (S) 3:12:26 (11)

ALFA Suprofos 26

ALFA Suprofos 26

Nawóz wieloskładnikowy granulowany

WŁAŚCIWOŚCI

SUPROFOS 26 produkowany jest w postaci granulatu, co korzystnie wpływa na równomierny wysiew, zapobiega pyleniu oraz powoduje sukcesywne i równomierne uwalnianie składników pokarmowych z nawozu. Od 2016 roku firma stosuje ekologiczny antyzbrylacz do nawozów, który jest w pełni biodegradowalny, przyjazny dla środowiska i tworzony na bazie olejów roślinnych. Stosowany w firmie produkt jest środkiem antyzbrylającym do granulacji nawozów nie zawierającym w swoim składzie składników rakotwórczych, takich jak aminy tłuszczowe oraz związki ropopochodne. Potwierdzone jest to ekspertyzą Zakładu Toksykologii Sądowej i Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Technologia produkcji SUPROFOS-u 26 zapewnia obecność wszystkich deklarowanych składników w każdej granulce nawozu. Nawóz ten zawiera w swoim składzie siarkę, która ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór tego składnika w glebach jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Niedobór tego pierwiastka bardzo często bywa czynnikiem limitującym wielkość i jakość plonu roślin uprawnych. Szczególnie wrażliwe na niedobór siarki są rzepaki. W skład tego nawozu wchodzi również zestaw mikroskładników wprowadzanych wraz z surowcami w procesie produkcyjnym.
Azot zawarty w nawozie występuje w formie amonowej, która jest dobrze zatrzymywana w glebie oraz wolno i równomiernie pobierana przez rośliny. Dobrze działa w niższych temperaturach oraz sprzyja pobieraniu pierwiastków pobudzających krzewienie (np. fosfor, siarka). Forma amonowa azotu sprzyja również rozwojowi systemu korzeniowego roślin i nie ulega szybkiemu wymywaniu w głąb profilu glebowego.
Fosfor zawarty w SUPROFOS-ie 26 występuje zarówno w formie szybko przyswajalnej dla roślin (ok. 50%), jak również w formie dłużej działającej. Taka kompilacja form fosforu pozwala na dostępność tego pierwiastka w różnych fazach krytycznych związanych z zapotrzebowaniem roślin na ten makroskładnik. Na początku okresu wegetacji, gdy roślina formuje system korzeniowy a zboża się krzewią, działają łatwo rozpuszczalne związki fosforu. Z kolei w okresie dojrzewania ziarniaków, nasion, owoców uwalniają się związki fosforu z fosforytu i w ten sposób fosfor jest stopniowo dostarczany roślinie w całym okresie wegetacyjnym.

ZASADY STOSOWANIA

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawóz SUPROFOS 26 przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10 - 15 cm. Nawóz ten może być także stosowany pogłównie, wiosną w momencie ruszenia wegetacji pod rośliny ozime lub uprawy wieloletnie zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia. SUPROFOS 26 można stosować na większości typów gleb. Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość dawek należy uzależnić od potrzeb pokarmowych roślin względem potasu, mając na uwadze przewidywany plon oraz zasobność gleby w ten składnik.