Pszenica ozima Zeppelin

Rejestracja: Niemcy 2012; Hodowla: Syngenta

Zalety

  • bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna
  • ogromny potencjał plonotwórczy
  • doskonała zimotrwałość
  • zdrowe liście i kłosy, szczególnie duża odporność na mączniaka

Profil agrotechniczny

zeppelin profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

zeppelin cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

zeppelin miejsce w plodozmianie

Zdrowotność

zeppelin zdrowotność

*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska

Plonowanie

Plonowanie odmian pszenicy w Niemczech, BSA 2017 r., poziom agrotechniki A1, skala 9-stopniowa

zeppelin plonowanie


Polecamy również

Pszenica ozima Zeppelin

Zalety
bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna
ogromny potencjał plonotwórczy
doskonała zimotrwałość
zdrowe liście i kłosy, szczególnie duża odporność na mączniaka