Chwasty w rzepaku – jaki oprysk na rzepak po siewie?

czyste pole od siewu do zbioru2

czyste pole od siewu do zbioru2

Rzepak ozimy (Brassica napus L. var. napus) jako roślina uprawna pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu (pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję chwastów jedno- i dwuliściennych. Jakie rozwiązania możemy w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród preparatów dostępnych na rynku?

autor: Piotr Najderek

Rzepak ozimy (Brassica napus L. var. napus) jako roślina uprawna pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu (pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję chwastów jedno- i dwuliściennych. Jakie rozwiązania możemy w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród preparatów dostępnych na rynku?

Rzepak ozimy powinien być zasiany w technologii opierającej się na płodozmianie w cyklu czteroletnim. Gleba musi być odpowiednio doprawiona oraz, co najważniejsze, z zagęszczonym podglebiem, np. przy użyciu wału Campbella w wypadku orki lub wału pierścieniowego w uprawie uproszczonej. Jest to niezwykle istotne zarówno dla dalszego rozwoju i wzrostu roślin, jak i potencjalnego zachwaszczenia.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w ochronie herbicydowej rzepaku ozimego jest mieszanina zbiornikowa dwóch substancji: metazachloru i chlomazonu, którą otrzymujemy w produktach Butisan® 5 00 S C i Kalif 480 EC. Jest ona skuteczna na większość pojawiających się chwastów w okresie jesiennym. Dodatek adiuwantu Atpolan Soil Maxx zwiększa efektywność ochrony nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych gleby. Preparat Colzor Trio 405 EC można stosować w dawce 2,5–4 l/ha lub w mieszaninie Butisan® 5 00 S C 1 l /ha + Colzor Trio 405 EC 2 –2,5 l /ha. T akie rozwiązanie zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowiskach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze doprawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, niemniej dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzystać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach i słabym uwilgotnieniu. Adiuwant utrzymuje substancje czynne na powierzchni, zapobiegając tym samym ich przemieszczaniu się w głąb profilu glebowego w przypadku nadmiernego deszczu oraz tworzy jednocześnie swoisty filtr dla wschodzących chwastów.

Jaki oprysk na rzepak po siewie?

Do 3 dni po siewie można stosować kombinacje:

Butisan® 500 SC 1,5 l/ha
+ Kalif 480 EC 0,15–0,2 l/ha
+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha

Lub

Butisan® 500 SC 1 l/ha
+ Colzor Trio 405 EC 2–2,5 l/ha
+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha

Oprysk rzepaku na chwasty po wschodach - najlepiej na siewki chwastów

Kiedy rzepak wyrzęduje się już na polu i chwasty również, polecam sięgnąć po Butisan® 500 SC 1,5 l/ha + Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Atpolan Bio 1 l/ha. Ta mieszanina pomoże uporać się z wieloma dwuliściennymi chwastami, takimi jak: gwiazdnica, przetaczniki, rumianowate, maki, chabry oraz ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale i w sytuacji braku zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej wprowadzić od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

Oprysk rzepaku na chwasty po wschodach - najlepiej na siewki chwastów

Kiedy rzepak wyrzęduje się już na polu i chwasty również, polecam sięgnąć po Butisan® 500 SC 1,5 l/ha + Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Atpolan Bio 1 l/ha. Ta mieszanina pomoże uporać się z wieloma dwuliściennymi chwastami, takimi jak: gwiazdnica, przetaczniki, rumianowate, maki, chabry oraz ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale i w sytuacji braku zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej wprowadzić od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

Nowości niosą korzyści

Na nadchodzący sezon firma Corteva Agriscience przygotowała zestaw dwóch preparatów. Mają one w swoim składzie znane już dotychczas substancje, takie jak: metazachlor, pikloram, aminopyralid, ale zawierają absolutną nowość – molekułę Arylex™ Active (halauksyfen metylu). Belkar 0,25 l/ha + Kliper 0,75 l/ha przeznaczone są do stosowania jesienią od fazy drugiego liścia właściwego rośliny uprawnej. Radzą sobie one z wyżej wymienionymi chwastami i dodatkowo zwalczają bodziszki, które w ostatnich latach zimowały na plantacjach, konkurując wiosną z rzepakiem w łanie.

Jednoliścienne też groźne

W przypadku chwastów jednoliściennych, takich jak samosiewy zbóż, polecam zestaw Targa 10 EC 0,35–0,5 l/ha + Atpolan Bio 1 l/ha. Istnieje możliwość oprysku w dwóch dawkach dzielonych na pół w przypadku, kiedy rzepak zasiany został w technologii bezorkowej i tym samym presja chwastów jest większa. Nie należy zapominać wówczas o Atpolanie Bio 1 l/ha. Walka z perzem jest możliwa przy zastosowaniu większej dawki. Producent zaleca 1–1,5 l/ha.

Lustracja plantacji rzepaku podstawą sukcesu

Przysłowie ludowe: pańskie oko konia tuczy sprawdza się w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek plantacji produkcyjnej. Znajomość pola i potencjalnego zachwaszczenia jest istotna, ale obecność doradców agrotechnicznych Grupy Osadkowski przyczyni się do wdrożenia wiedzy, która pomoże rozwiązać wiele problemów.