Ochrona rzepaku przed chwastami – jaki produkt wybrać?

fiolek polny

fiolek polny

Rzepak nie lubi konkurencji. Powinien on wejść w okres przezimowania w dobrej kondycji, aby wiosną móc szybko odbudować uszkodzenia. Jako roślina uprawna bardzo długo przebywa na polu, co sprzyja rozwojowi wielu gatunków chwastów. Aby podjąć decyzję o zabiegu herbicydowym doglebowym lub nalistnym, trzeba przede wszystkim bardzo dobrze znać pole.

Rzepak nie lubi konkurencji. Powinien on wejść w okres przezimowania w dobrej kondycji, aby wiosną móc szybko odbudować uszkodzenia. Jako roślina uprawna bardzo długo przebywa na polu, co sprzyja rozwojowi wielu gatunków chwastów. Aby podjąć decyzję o zabiegu herbicydowym doglebowym lub nalistnym, trzeba przede wszystkim bardzo dobrze znać pole.


Zabiegi przedwschodowe

Bezpośrednio po siewie, gdy występują chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, możemy użyć preparatu Kalif 480 EC (chlomazon) w dawce maksymalnej 0,25 l/ha. Substancji tej nie należy stosować powyżej 0,17 l/ha na glebach lekkich, bowiem może pod wpływem deszczu przemieścić się w głąb podłoża i spowodować zbyt dużą fitotoksyczność liści (charakterystyczne białe przebarwienie), a nawet uszkodzić kiełkujący rzepak.

Znana od lat na polskim rynku mieszanina Butisan 400 SC 2,0 l/ha + Kalif 480 EC 0,15-0,20 l/ha pozwala zwalczyć jeszcze szersze spektrum chwastów dwuliściennych niż sam chlomazon i w zasadzie z wyjątkiem chabra bławatka ogranicza zaraz po siewie występowanie wszystkich podstawowych chwastów. Stosując tę mieszaninę, ważne jest staranne przygotowanie gruntu, gdyż grudy mogą uniemożliwić odpowiednie działanie preparatu. Przy aplikowaniu chlomazonu, metazachloru gleba powinna być wilgotna. Jeśli jest zbyt przesuszona, substancje aktywne nie łączą się z kompleksem sorpcyjnym, ulegają rozkładowi i w zasadzie nie zadziałają właściwie. Można wzmocnić skuteczność środków chwastobójczych przez dodanie do oprysku odpowiedniego adiuwantu, np. Atpolanu Soil Maxx. To preparat, który zapobiega w tym przypadku wymywaniu substancji w głąb profilu glebowego. Ciecz robocza utrzymuje się między grudkami w strefie kiełkowania chwastów i dzięki temu herbicyd jest dłużej aktywny i bardziej efektywny. Zwiększa on ponadto stabilizację emulsji i absorpcję herbicydu, co wpływa bezpośrednio na jakość wykonanego zabiegu i jego skuteczność.


Powschodowe zwalczanie chwastów

Zabiegi powschodowe to wariant dla tych, którzy nie wykonali oprysku do 3 dni po siewie. Pierwsze z nich możemy przeprowadzić, gdy tylko na polu pojawią się siewki chwastów. Faza rozwojowa rzepaku dla niektórych herbicydów nie jest ważna, ale pamiętajmy, że są rozwiązania, które należy stosować nie wcześniej niż po pojawieniu się 1 pary liści właściwych (graminicydy) czy nawet od 4. liścia (Lontrel 300 SL, Fox 480 CS). Herbicyd, który skutecznie zwalcza m.in. chabra bławatka, fiołka polnego, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, ostrożeń polny, przytulię czepną, rumian polny i tobołki polne to Navigator 360 SL. Podany w dawce 0,3 l/ha, dzięki 3 substancjom aktywnym, niszczy wymienione wcześniej chwasty.

Rolnicy z powodzeniem stosują mieszaninę Navigatora 360 SL 0,25 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha. Takie rozwiązanie zabezpiecza plantację przed chwastami, ale co najważniejsze, nie wstrzymuje wschodów i rozwoju rzepaku. Można je stosować na wszystkich glebach, od 1. pary liści właściwych rzepaku ozimego, ale najlepiej do 2 liści właściwych chwastów. W przypadku problemu z fiołkami, tasznikami i tobołkami nie należy zwlekać z opryskiem. Z obserwacji wynika, że herbicydy najlepiej działają na te chwasty w fazie siewki do 1. liścia właściwego. Do środków o nalistnym działaniu, które wykorzystuje się w rzepaku ozimym, należą również preparaty Fox 480 SC w dawce 0,6-1,0 l/ha oraz Lontrel 300 SL w dawce 0,3-0,4 l/ha. Oba są szczególnie polecane na zabiegi poprawkowe: Lontrel 300 SL- gdy na polu zostały chabry czy rumiany, a Fox 480 SC- przy bardzo dużej kompensacji fiołka polnego. Pisząc o zabiegach powschodowych, nie można pominąć zwalczania chwastów jednoliściennych, czyli traw i samosiewów zbóż. Najbezpieczniejszym dla rzepaku, a zarazem najskuteczniejszym herbicydem jest w tym przypadku Targa 10 EC. Dawka jednorazowa 0,35 l/ha w fazie od 2. liścia rzepaku niszczy skutecznie samosiewy zbóż, dawka 0,4-0,5 l/ha - włośnice i chwastnicę, a stosując 1,0-1,5 l/ha, zwalczymy perz właściwy (minimalna faza rozwojowa chwastu to 3-4 liście). W praktyce w uprawach bezorkowych, gdzie obserwuje się duże nasilenie samosiewów zbóż, stosuje się system dawek dzielonych, tj. 2 razy po 0,2 l/ha Targa 10 EC. Pierwszy zabieg można zastosować już w fazie liścieni rzepaku, jeśli tylko chwasty jednoliścienne zagłuszają plantację. Jest to niezwykle trudna decyzja, ale czasami konieczna, aby ratować uprawę. Najlepiej wówczas skontaktować się z doradcą Grupy Osadkowski. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych w czasie oprysku (zimno, sucho) lub gdy chwasty są w zbyt zaawansowanych fazach rozwojowych, zaleca się dodać do Targi 10 EC adiuwant Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha. Przyczynia się to do większego pokrycia herbicydem liści chwastów, lepszego wchłaniania substancji aktywnej, a co za tym idzie - do zdobycia skuteczności w zwalczaniu samosiewów zbóż.

Jesienna ochrona przed chwastami to podstawa. Wiosnę pozostawmy tylko na ewentualne korekty. Rzepak jesienią wiąże plon, dlatego im korzystniejsze warunki do rozwoju mu stworzymy, tym bardziej możemy liczyć, że przy odpowiedniej pogodzie i poprawnie wykonanym zabiegu nie będzie musiał konkurować z chwastami o wodę, światło i nawóz.

 


Polecamy również