Nawożenie dolistne kukurydzy – składniki mineralne

kukurydza 1

kukurydza 1

Nawożenie dolistne kukurydzy powinno dotyczyć głównie podania roślinie mikroelementów, choć niejednokrotnie, po zaobserwowaniu niedoborów innych składników pokarmowych oraz przy niesprzyjających warunkach, konieczne są działania korygujące stan odżywienia plantacji.Niezwykle ważne jest zbilansowane nawożenie, ponieważ tylko takie przyniesie najwyższy plon. Tabela poniżej zawiera wartości zarówno makro-, jak i mikroelementów, które są niezbędne kukurydzy.

Tabela 1 Średnie jednostkowe pobranie podstawowych makro- i mikroelementów przez kukurydzę (Top Agrar 5/2015)

Po pierwsze cynk

Pomimo że zasobność gleb w cynk w Polsce jest średnia do wysokiej, to dla kukurydzy nawet taka ilość najczęściej jest niewystarczająca. Należy też pamiętać, że wraz ze wzrostem pH gleby zmniejsza się dostępność cynku, którego niedobór prowadzi do zahamowania wzrostu korzeni przybyszowych, natomiast w okresie dojrzewania znacząco wpływa na kontrolę gospodarki azotowej kukurydzy. Dzięki nawożeniu Zn wzrost systemu korzeniowego pozwala na głębszą penetrację korzeni w glebie, dzięki czemu roślina lepiej pobiera wodę oraz składniki mało ruchliwe, takie jak potas i fosfor, które zmniejszają wrażliwość na niedobór wody. Cynk jest pierwiastkiem plonotwórczym, ponieważ rośliny dobrze nim odżywione pobierają większe ilości azotu, a w okresie kwitnienia zwiększa też żywotność ziaren pyłku, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wytworzeniu większej liczby ziarniaków. Badania wykazały również, że cynk wydłuża aktywność fotosyntetyczną liści. Podawane dawki zależą przede wszystkim od terminu aplikacji oraz formy składnika w nawozie. Pierwiastek ten przy uzasadnieniu ekonomicznym możemy podać dolistnie już od fazy 4 liści kukurydzy. Im późniejsza faza rozwojowa, tym szybciej działająca forma cynku. Nalistnie najlepsze będą chelaty lub siarczan albo azotan.

Po drugie bor

Zasobność gleb w naszym kraju w bor jest zupełnie inna niż w przypadku omawianego wcześniej cynku, ponieważ jest bardzo niska. Chociaż dawki podawane w kukurydzy są znacznie mniejsze niż w roślinach borolubnych (np. rzepak), to nie należy lekceważyć wpływu boru na rozwój kukurydzy. Jak wiadomo, pierwiastek ten odpowiada za wiązanie wapnia w ściany komórkowe, co bezpośrednio wpływa na sztywność łodygi, a co za tym idzie - lepszą odporność na wyleganie. Okres, w którym bor ma największe znaczenie, to faza kwitnienia, kiedy to stymuluje on rozwój łagiewki pyłkowej. Jego niedobór powoduje powstawanie tzw. guzikowatości, czyli punktowego, nieregularnego uziarnienia kolby oraz nieregularności przebiegu rzędów, co jest odzwierciedleniem gospodarki wodnej w okresie formowania struktury kolby. Składnik ten można zastosować jednorazowo lub podzielić na dwie dawki.


Po trzecie mangan i miedź

Zarówno mangan, jak i miedź to pierwiastki, których raczej nie brakuje w naszych glebach, ale należy pamiętać, że wraz ze wzrostem pH ich przyswajalność znacząco maleje, co można zauważyć na stanowiskach często wapnowanych. Kolby na roślinach z niedoborem manganu mają braki w zaziarnieniu, co jest najbardziej widoczne na wierzchołkach, natomiast miedź pozytywnie wpływa na zwiększenie efektywności pobierania azotu, tworzenie ligniny w ścianach komórkowych (sztywniejsza roślina) oraz żywotność pyłku. Termin stosowania manganu i miedzi zaczyna się od 4. liścia. Istnieje możliwość powtórzenia zabiegu w fazie 8 liści, a najlepszymi do tego formami są chelaty.


Makroelementy podajemy doglebowo, ale gdy ich brakuje...

Podstawowym sposobem dostarczania kukurydzy makroelementów jest nawożenie doglebowe, głównie jeśli chodzi o fosfor i potas. W praktyce rolnicy niejednokrotnie dokarmiają kukurydzę azotem, magnezem czy siarką. Najczęściej do dokarmiania dolistnego kukurydzy azotem wybierany jest mocznik stosowany w fazie 6-10 liści, ponieważ dobrze rozpuszcza się w wodzie (bezpieczne stężenie to ok. 6%, tj. 6 kg nawozu na 100 l wody), a jego roztwór ma dużą przyczepność oraz powoduje rozluźnienie górnej warstwy tkanek. Przy nawożeniu roztworem mocznika należy zwrócić uwagę na temperaturę i wilgotność powietrza, w związku z czym zabieg ten wykonujemy rano bądź wieczorem, gdy mamy do czynienia z niższymi temperaturami. Niedobory magnezu łatwo można usunąć za pomocą nawożenia dolistnego, stosując najlepiej 5% roztwór siarczanu magnezowego (tj. 5 kg nawozu na 100 l wody) w fazie od 6 liści do wyrzucenia wiechy. Przy zastosowaniu takiego roztworu wzbogacamy roślinę w siarkę, której rola jest niedoceniana w kukurydzy. Wpływa ona bowiem nie tylko na odporność liści na choroby i pobieranie azotu, ale pomaga również w rozkładaniu substancji aktywnych herbicydów, odtruwając roślinę.

Tabela 2 przedstawia objawy niedoboru skladników mineralnych w kukurydzy, natomiast rys.1 obrazuje całą paletę nawozów OSD dedykowanych kukurydzy.


Tab.2 :Objawy niedoboru składników mineralnych (wg różnych źródeł) [Witold Grzebisz, 2012, Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania, tom 2].

Składnik mineralny Objawy na częściach roślin
liście źdźbło kolba
N - dolne jasnozielone
- V-kształtne wierzchołkowe nekrozy
- równomiernie skrócone międzywęźla - mała, niewykształcona
- zredukowana liczba ziarniaków
P - dolne czerwono-fioletowe - zahamowanie wzrostu, karłowatość
- głęboki niedobór - purpurowe zabarwienie
- wygięta, słabo uziarniona
- brak ziarniaków
K - na dolnych krawędziowe nekrozy - karłowatość - słabe uziarnienie wierzchołkowe
Mg - na dolnych chloroza miedzy nerwami i krawędziowe poparzenia - cienkie, wrzecionowate - mała, niewykształcone ziarniaki
Ca - postrzępiony wygląd
- obumieranie przed fazą dojrzewania
- silnie zahamowany wzrost
- pozorna krzaczastość źdźbła
- mała
S - górne zielono-żółte
- chloroza całopowierzchniowa
- czerwono-fioletowe przebarwienia
- karłowatość
- cerwone, pasowe przebarwienia
- słabo wykształcona lub brak kolby
Zn - górne bladozielone
- pasmowa chloroza u nasady
- nieregularna długość międzywęźli
- pozorna krzaczastość źdźbła
- mała, z małą obsadą ziarniaków
B - młode jasnozielone, wyprostowane - karłowatość - nieregularna, punktowa obsada ziarniaków


Przy nawożeniu dolistnym pamiętajmy przede wszystkim o:

  • temperaturze i wilgotności podczas wykonywania zabiegu (najlepiej w godzinach wieczornych bądź całodobowo w pochmurny i umiarkowanie ciepły dzień - 10-20oC)
  • fazie rozwojowej rośliny (forma podawanej substancji, odpowiednio wykształcona powierzchnia liściowa)
  • kolejności dodawania komponentów przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych (mocznik, siarczan magnezu, nawóz mikroelementowy, fungicyd)
  • nie łączyć z herbicydami

Magdalena Płócienniczak
m_plocienniczak@osadkowski-cebulski.plPolecamy również

Nawożenie dolistne kukurydzy powinno dotyczyć głównie podania roślinie mikroelementów, choć niejednokrotnie, po zaobserwowaniu niedoborów innych składników pokarmowych oraz przy niesprzyjających warunkach, konieczne są działania korygujące stan odżywienia plantacji. Niezwykle ważne jest zbilansowane nawożenie, ponieważ tylko takie przyniesie najwyższy plon. Tabela poniżej zawiera wartości zarówno makro-, jak i mikroelementów, które są niezbędne kukurydzy.