Idealne rozwiązanie w produkcji sianokiszonek

trawy

trawyMieszanki traw OST i lucerna Alexis - idealne rozwiązanie w produkcji sianokiszonek

W gospodarstwach nastawionych na chów i hodowlę bydła pasze objętościowe stanowią podstawę dawek żywieniowych dla zwierząt. Są to również surowce, na których jakość mamy największy wpływ. Stąd właśnie w ich produkcji nie powinniśmy popełniać błędów, gdyż generują one największe straty finansowe.

Kiedy mówimy o jakości uzyskiwanych sianokiszonek, mamy na myśli wielkość plonów, zawartość białka i energii oraz strawność i zawartość włókna. Jak zatem możemy wpłynąć na te wszystkie parametry i osiągnąć bardzo dobre wyniki? Odpowiedź tkwi w wyborze nasion o wysokim potencjale genetycznym, agrotechnice, nawożeniu i oczywiście w przebiegu pogody oraz rozkładzie opadów.

Mieszanki traw

Skoro zaczęliśmy od wyboru nasion o wysokim potencjale genetycznym, to których mieszanek powinniśmy użyć? Niestety na rynku nie ma jednej uniwersalnej, która spełni oczekiwania wszystkich rolników. Rodzaj użytkowania i stanowisko glebowe są najważniejszymi czynnikami podczas wyboru właściwej mieszanki. Patrząc zatem na główne rodzaje użytkowania (kośne, pastwiskowe lub przemienne) i najczęściej spotykane stanowiska glebowe, możemy być pewni, że oferta mieszanek OST pozwoli wyprodukować dobrą sianokiszonkę lub stworzyć wysokiej jakości pastwisko w większości gospodarstw nastawionych na hodowlę bydła.

Mieszanka OST-2 najlepiej nadaje się do intensywnej produkcji na dobry gruntach ornych. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonowaniem i szybkimi odrostami po pokosach. Jest złożona z życic, a więc traw o bardzo wysokiej wartości pastewnej i smakowitości. Doskonale nadaje się do podsiewów, gdyż szybko kiełkuje i jest dość agresywna, radzi więc sobie z konkurencją innych traw. Najczęściej wykorzystywana jest kośnie, ale można użytkować ją również przemiennie.
Gdy zależy nam na stworzeniu pastwiska o wysokiej smakowitości i odporności na intensywne wypasanie, najlepiej zastosować mieszankę OST-6. Duży udział życicy trwałej wpływa na szybkie odrosty runi oraz na jej wysoką jakość pastewną. Dodatek koniczyny białej podnosi poziom białka zielonki lub sianokiszonki. Mieszanka OST-6 nadaje się na większość gleb mineralnych (klas od I do V).
Kośne użytki zielone zakładane na glebach mineralnych lub organicznych (torfowe i murszowe) stanowią podstawę w produkcji sianokiszonek z traw. Na takie stanowiska doskonale nadaje się mieszanka OST-11 oparta na kostrzewie trzcinowej miękkolistnej o wysokiej strawności oraz na smakowitej tymotce łąkowej i koniczynie czerwonej zapewniającej wysoki poziom białka. OST-11, oprócz wysokich plonów o dobrej wartości pastewnej, pozwala stworzyć trwały użytek na trudniejszych stanowiskach (gleby klas od I do V oraz organiczne) zlewnych, wilgotnych, długo nagrzewających się oraz okresowo przesychających. Wysoka uniwersalność i trwałość mieszanki sprawiają, że w większości gospodarstw pozwala ona przez wiele lat cieszyć się wysokimi i stabilnymi plonami.

Lucerna

Występujące coraz częściej w czasie trwania okresu wegetacyjnego długotrwałe susze powodują zmniejszenie plonów traw na użytkach zielonych. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wtedy użycie w produkcji pasz roślin o głębokim systemie korzeniowym, a więc lucerny, która zapewnia stabilną produkcję w okresach niedoboru opadów, a przy tym nie wymaga wysokiego nawożenia azotowego dzięki sybiozie z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Jest zatem rośliną dość tanią w uprawie, jednak wymaga żyznych stanowisk (najlepiej gleby cięższe) o uregulowanym odczynie zbliżonym do neutralnego (optymalne pH 6,2-7,0). Podczas wyboru odmian lucerny powinniśmy także zwrócić uwagę na wysoki potencjał genetyczny do produkcji dużej ilości suchej masy oraz wysokiej jakości pastewnej. Doskonałym rozwiązaniem jest zatem lucerna Alexis - odmiana przystosowana do polskich warunków klimatycznych, o wysokiej zimotrwałości i odporności na choroby oraz nicienie. Dzięki wysokiemu plonowaniu znalazła się na francuskiej liście ,,A", na którą wpisane są odmiany o najwyższym plonowaniu i jest jedną z przodujących na tej liście. Wysoka zawartość białka oraz miękka łodyga pozwalają wyprodukować paszę o wysokiej strawności i jakości żywieniowej. Nasiona lucerny Alexis są otoczkowane w technologii Yellow Jacket. Polimerowa otoczka, w której umieszczone są żywe kolonie bakterii Rhizobium oraz odżywka dla tych bakterii, zapewnia ich równomierne i natychmiastowe umieszczenie w glebie, co ma wpływ na równe wschody i plonowanie lucerny. Otoczka Yellow Jacket jest gwarancją wysokiej jakości nasion i uzyskiwanych plonów.
Wiemy już, jakie nasiona zastosować na posiadanych stanowiskach glebowych. Pozostaje tylko przygotować glebę, zaplanować nawożenie i wczesną wiosną, przy optymalnej pogodzie, dokonać zasiewów.

 


Polecamy również

Mieszanki traw OST i lucerna Alexis – idealne rozwiązanie w produkcji sianokiszonek
W gospodarstwach nastawionych na chów i hodowlę bydła pasze objętościowe stanowią podstawę dawek żywieniowych dla zwierząt.