Dolistne nawożenie kukurydzy – co polecamy?

nawozenie dolistne kukurydzy

nawozenie dolistne kukurydzy

Kukurydza jest rośliną, której ziarno oraz pozostałe części mają - oprócz rolnictwa - szerokie zastosowanie w kilku gałęziach przemysłu. Wielokierunkowość uprawy daje szersze możliwości sprzedaży osiąganego plonu, stąd stała się ona praktycznie podstawową rośliną w gospodarstwach. Z racji łatwości uprawy oraz wysokich plonów jest bardzo lubiana przez producentów rolnych. Warto więc dojść do precyzji w jej uprawie i wykluczyć jak najwięcej ryzyka. Tu pojawia się temat uzupełniania niezwykle ważnych mikroelementów. Nawożenie mikroelementowe jest jednym z obowiązkowych zabiegów w momencie wegetacji.

Kukurydza wyróżnia się wysokim poziomem plonowania i pobiera z gleby relatywnie dużą ilość składników pokarmowych. W intensywnej produkcji roślinnej wzmożone pobieranie przez rośliny powoduje postępujące ubożenie gleby o mikroelementy. Efekty ich stosowania przy deficycie glebowym dają często opłacalną zwyżkę plonu o dobrej jakości. Warunkiem koniecznym plonotwórczego działania mikroelementów jest jednak uregulowany odczyn gleby i optymalne zaopatrzenie roślin w makroelementy: azot, fosfor, potas i magnez.


Cynk (Zn)

Jest mikroelementem o dużym znaczeniu plonotwórczym. Roślina dobrze odżywiona cynkiem od początku wegetacji efektywnie wykorzystuje azot z gleby. Dodatkowo wpływa on na syntezę i wzrost aktywności hormonów wzrostu, co daje prawidłowy rozwój roślin. Cynk pozytywnie oddziałuje na gospodarkę azotową roślin, przez co umożliwia obniżenie nawożenia azotowego przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu tego makroskładnika. Objawy niedoboru cynku to widoczne przebarwienia już na początku wegetacji; małe siewki bieleją, roślina przestaje rosnąć i karłowacieje. Kolejne to redukcja blaszek liściowych jak przy niedoborze azotu. Charakterystyczne są również białe pasy wzdłuż nerwu liścia, często młode liście stają się całe białe. Średnie pobranie na 1 t ziarna to ok. 40-50 g, co przy średnim plonie 10 t daje 500 g. Uzasadnione podanie cynku to faza 3-4 liści kukurydzy oraz 7-8 liści w drugim zabiegu. Proponujemy podanie w dwóch zabiegach: OSD Cynk w dawce 2 l, co daje jednorazowo 180 g cynku, dodatkowo OSD Bor w dawce 1,5 kg oraz siarczan magnezu 5 kg/ha.

Bor (B)

Kolejnym istotnym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest bor, który jest odpowiedzialny za zawiązki kolb oraz prawidłowy proces zapylania i wypełnienia ich ziarnem. Uzupełnienie boru ogranicza wyleganie przez wzmocnienie łodyg, wspomaga syntezę skrobi oraz transport cukrów, co w efekcie daje nam prawidłowo wypełnione kolby, wyższą wartość plonów oraz lepsze ich parametry jakościowe. Składnik ten powinien być podany w fazie 4-10 liści kukurydzy w ilości 150-200 g/ha. Wyżej wymieniony zabieg z cynkiem bardzo dobrze uzupełnia taki niedobór. Nowym produktem płynnym w gamie nawozów dolistnych jest Nutri Foliar High B, który w dawce 3 l/ha w pełni zabezpiecza podanie boru, dodatkowo siarki oraz manganu.


Żelazo (Fe)

To pierwiastek, którego ograniczona dostępność dla roślin występuje na glebach o odczynie powyżej pH 6,5. Braki tego składnika ujawniają się na stanowiskach intensywnie wapnowanych, silnie napowietrzonych, przenawożonych lub okresowo zalewanych, na których dochodzi do uszkodzenia struktury gleby. Objawy to m.in. jasnożółte lub białe przebarwienia na najmłodszych liściach, spowolnienie fotosyntezy oraz słaby wigor roślin.


Mangan (Mn)

To składnik pokarmowy, którego dostępność również w znacznej mierze uzależniona jest od odczynu gleby. Braki można najszybciej zaobserwować na stanowiskach obojętnych oraz zasadowych o pH 6,5 i powyżej. Niedobory uwidaczniają się w momencie jasnego odbarwiania się całych roślin oraz w spadku odporności na niedobory wody. Dodatkowo pobranie manganu skutkuje zahamowaniem wzrostu roślin i spowolnioną fotosyntezą. Braki mikroelementów najkorzystniej uzupełniać dolistnie w formie nawozów o łatwo przyswajalnych formach, np. chelatach. Proponujemy wykorzystanie w fazie 3-6 liści OSD Mikro Kukurydza 3 kg/ha + 5% roztwór mocznika.

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie płynnego nawozu Nutri Foliar P-K, w którego składzie znajdują się w przewadze fosfor i potas oraz wszystkie powyższe mikroelementy. Takie zastosowanie dwuzabiegowej technologii nawożenia dolistnego w fazach 3-6 oraz 6-10 liści wyklucza ryzyko niepowodzenia uprawy, wzmacnia odporność na warunki stresowe, uszkodzenia mechaniczne oraz zwiększa zdolność regeneracji roślin.

Grupa Osadkowski poleca w swojej ofercie szereg nawozów do samodzielnego mieszania, m.in. OSD Cynk, OSD Bor, OSD Fosfor i OSD Potas. Korzystanie z nawozów z przewagą jednego składnika to dobre rozwiązanie dla działań doraźnych, przy szybkim określeniu danego braku, sytuacji stresowej, spadku temperatur czy przy niedoborach wody.

Podsumowując, nawożenie kukurydzy mikroelementami zaleca się traktować profilaktycznie, a nie objawowo. Podanie w warunkach stresowych dawki mikroelementów nie zawsze daje oczekiwany efekt, np. z racji suszy czy wysokich temperatur. Dodatkowo relatywnie tani zabieg daje według przeprowadzonych badań wyraźne zwyżki plonu, którą często stanowią o opłacalności uprawy.

 


Polecamy również

Kukurydza jest rośliną, której ziarno oraz pozostałe części mają – oprócz rolnictwa – szerokie zastosowanie w kilku gałęziach przemysłu. Wielokierunkowość uprawy daje szersze możliwości sprzedaży osiąganego plonu, stąd stała się ona praktycznie podstawową rośliną w gospodarstwach. Z racji łatwości uprawy oraz wysokich plonów jest bardzo lubiana przez producentów rolnych. Warto więc dojść do precyzji w jej uprawie i wykluczyć jak najwięcej ryzyka. Tu pojawia się temat uzupełniania niezwykle ważnych mikroelementów. Nawożenie mikroelementowe jest jednym z obowiązkowych zabiegów w momencie wegetacji.