Terbut® 500 SC

Terbut 500 SC 5.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy 5 (dawnej grupy C1). Środek zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II. Środek zwalcza chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Substancja czynna: terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 500 g/L (45,25%)

Uprawa: Kukurydza

Formulacja: SC – stężona zawiesina do rozcieńczania wodą

Jak działa Terbut 500 SC?

Środek pobierany jest głównie przez korzenie roślin w niewielkim stopniu poprzez ich liście, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie ich wschodów.

Na jakie chwasty działa Terbut 500 SC?

KUKURYDZA Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata

ZALECANA DAWKA

Terbut 500SC 1 l/ha + Inex-A 0,1 l/ha Terbut 500SC 1 l/ha + Inex-A 0,1 l/ha

Zalecana ilość wody

200-300 l/ha 200-300 l/ha

Termin stosowania

środek stosować przedwschodowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00) środek stosować przedwschodowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00)