Magnez Premium

Wapno Magnez Premium

Magnez Premium to granulowany nawóz wapniowo-magnezowy zawierający jako główne składniki węglan wapnia i węglan magnezu, uzyskiwany przez rozdrabnianie (kruszenie, mielenie) naturalnych złóż dolomitu.

NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCYCY
G.1.3a wapień dolomitowy standard

  Tlenek wapnia (CaO) całkowity
  

  min. 30% (m/m)
  

  Tlenek magnezu (MgO) całkowity
  

  min. 13% (m/m)
  

CaMg(CO3)2

  min. 90% (m/m)
  

  Liczba zobojętnienia
  

  min. 54
  

  Granulacja 3-6 mm
  

  min. 95%
  

Sposób i termin stosowania:

Wysoko reaktywny nawóz wapniowo-magnezowy wyprodukowany na bazie mączki dolomitowej o wysokiej zawartości magnezu. Magnez i wapń to pierwiastki, których brak w glebie uniemożliwia wydajną produkcję roślinną. Stosowanie nawozów sztucznych przy niedostatecznym oraz skąpym nawożeniu obornikiem oraz kwaśne deszcze powodują silne zakwaszenie gleb, dlatego niezbędnym jest stosowanie nawozu Magnez Premium, który odkwasza glebę jednocześnie uzupełniając ją w mikroelementy. Nawóz polecany do stosowania pod wszystkie rodzaje gleb w dawkach wynikających ze stanu zakwaszenia gleby, jej kategorii agronomicznej oraz wymagań uprawianych roślin. Podstawą określenia dawki winny być zalecenia z badań wykonane przez Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Orientacyjna dawka stosowania w zależności od zapotrzebowania: 300 – 800 kg/ha.

Środki ostrożności:

W przypadku podrażniania skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi.

Instrukcja przechowywania i transportu:

Nawóz przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie transportu i magazynowania układać w stosach złożonych najwyżej z 10 warstw. W czasie przechowywania i transportu chronić przed przemarzaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem opakowań. Miejsca zanieczyszczone nawozem obficie spłukać wodą.