Mocznik Pulrea

pulrea 10412

pulrea 10412

PULREA® - MOCZNIK Siła tradycji

Opis produktu

PULREA® to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych. Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Gwarantujemy najwyższą jakość

PULREA® produkowana przez Grupę Azoty PUŁAWY spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Puławski mocznik PULREA® posiada znak jakości ,,Q".

Zalety produktu

•Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.

•Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.

•Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.

•Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu.

•Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.

Przeznaczenie i stosowanie

Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.

Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika PULREA® nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha.

•Nawóz wymieszać z glebą.

•Przed wysiewem można mieszać z solą potasową lub z siarczanem amonu PULSAR®.

•Nie mieszać z innymi nawozami azotowymi.

Pakowanie i transport

PULREA® mocznik nawozowy jest oferowany:

•w workach polietylenowych 25kg, również na paletach,

•w kontenerach elastycznych typu big-bag a’500÷1000 kg,

•luzem w wagonach krytych.

Przewozić krytymi środkami transportu. Mocznik PULREA® nie podlega przepisom RID oraz ADR.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:

•12 warstw (worki),

•big bagi do 500 kg - 3 warstwy,

•big bagi do 1000 kg - 2 warstwy.

PULREA® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Środki ostrożności

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłów. Przestrzegać zasad BHP.Polecamy również