Saletra amonowa Pulan

pulan 10408

pulan 10408

Opis produktu

PULAN® to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul.

Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

Gwarantujemy najwyższą jakość

PULAN® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Puławska saletra amonowa PULAN® posiada znak jakości ,,Q".

Zalety produktu

•Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy.

•Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.

•Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.

•Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.

•Zawiera dodatkowo magnez.

•W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.

•Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.

•W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN® cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

Przeznaczenie i stosowanie

•Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.

•Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

•Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.

•Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Pakowanie i transport

PULAN® pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:

•worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,

•kontenery elastyczne typu big-bag a’ 600 kg.

PULAN® należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1. ,,Materiały utleniające", Numer UN: 2067.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg - 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

PULAN® saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

•działaniem wody i opadów atmosferycznych,

•mechanicznym uszkodzeniem opakowania,

•nagrzaniem powyżej 30°C.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Środki ostrożności

Unikać wdychania pyłu oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zasad BHP. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w suchych i wentylowanych pomieszczeniach by zapobiec zawilgoceniu produktu. Zapewnić czystość środków transportu. Unikać działania otwartego ognia i wysokiej temperatury.Polecamy również