Nawóz wapniowy węglanowy Calc Premium

polifoska 21 10406

polifoska 21 10406

Opis produktu


Nawóz wapniowy węglanowy, otrzymywany w procesie granulacji uprzednio silnie rozdrobnionej, naturalnej, miękkiej skały wapiennej. Produkt bardzo przydatny do tradycyjnego wapnowania bezpośrednio na glebę oraz do stosowania na powierzchnie pola porośniętego roślinnością, np. na użytki zielone, zboża ozime i uprawy sadownicze. Stosowany w dawkach wynikających z potrzeb wapnowania określanych na podstawie odczynu gleby (pH), kategorii agronomicznej gleby oraz wymagań uprawianych roślin.

Charakterystyka nawozu

Węglan wapnia (CaCO3), całkowity: min. 90%
Tlenek wapnia (CaO) , całkowity: min. 50%
Reaktywność: 95%
Liczba zobojętniania: 49%
Wilgotność: 4,5%
Granulacja: 3-6 mm, min. 90%

Transport i przechowywanie


Nawóz powinien być transportowany w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach i przechowywany w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas transportu i przechowywania należy chronić nawóz przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przemarzaniem, zawilgoceniem oraz mechanicznym uszkodzeniem opakowań.

Potrzeby odkwaszania gleb

W zaleceniach przyjętych w kraju dotyczących potrzeb wapnowania gleb podstawę stanowią: znajomość pH KCI gleby i jej kategorii agronomicznej, wynikającej z udziału cząstek o średnicy < 0,02 mm. Ze względu na znaczne różnice miedzy roślinami uprawnymi odnośnie wymagań względem odczynu gleby (wrażliwości na zakwaszenie) uwzględniany jest pośrednio również ten czynnik, ponieważ rośliny tolerujące zakwaszenie uprawia się z reguły na glebach lekkich (np. żyto, ziemniak, łubin żółty) natomiast te wrażliwe na kwaśny odczyn na glebach cięższych (np. burak cukrowy, lucerna, jęczmień ozimy). Odpowiednie dane wg SChR zawiera poniższa tabela.

przedział potrzeb wapnowaniakategoria agronomiczna gleby i odczyn (pH)
bardzo lekkalekkaśredniaciężka
koniecznedo 4,0do 4,5do 5,0do 5,5
potrzebne4,1-4,54,6-5,05,1-5,55,6-6,0
wskazane4,6-5,051,-5,55,6-6,06,1-6,5
ograniczone5,1-5,55,6-6,06,1-6,56,6-7,0
zbędneod 5,6od 6,1od 6,6od 7,1

Zależnie od klasy potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby zaleca się odpowiednie dawki nawozów odkwaszających, których jednorazowa wielkość waha się z reguły od 1,0 do 3,0 t CaO/ha. Należy mieć na uwadze, aby jednorazowe dawki - zależnie od kategorii gleby - nie przekraczały 1,5-4,0 t CaO/ha. Skrajnie duże i często wieloletnie zaniedbania w zakresie potrzeb wapnowania gleb powinny być bowiem eliminowane stopniowo - z uwagi na możliwość ujawnienia się cech znanych w literaturze jako przewapnowanie. Orientacyjna dawka stosowana pogłównie wynosi natomiast ok. 0,2- 0,4 t CaO/ha.

Ustalanie dawki CaO i wybór nawozu

Dawki wapna polecane dla różnych kategorii gleb w zaleznosci od potrzeb wapnowania, t CaO/ha.

kategoria glebyprzedział potrzeb wapnowania
koniecznepotrzebnewskazaneograniczone
bardzo lekka3,02,01,0-
lekka3,52,52,0-
średnia4,53,02,51,0
ciężka6,04,03,01,5

Wybór właściwego nawozu odkwaszającego jest kolejnym etapem w technologii wapnowania. W ostatnich latach asortyment nawozów wapniowych wzbogacił się o węglanowe nawozy granulowane, produkowane z silnie rozdrobnionych skał jurajskich lub jeszcze młodszych - kredowych. Własnie z miękkich skał kredowych jest produkowany i oferowany producentom rolnym Calc-Premium™. Nawóz ten to węglanowy związek wapnia charakteryzujący się jednocześnie bardzo dużą reaktywnością. Pozwala to na stosowanie go w wielu warunkach wymagających zwiększenia odczynu i to zarówno w tradycyjnych terminach agrotechnicznych, jak i pogłównie, np. na użytkach zielonych czy w sadownictwie. Granulowana forma Calc-Premium™ umożliwia bardzo równomierny, a jednocześnie bezpyłowy jego wysiew na polu. Rozpad granul, a tym samym wyjątkowo duże zwiększenie powierzchni kontaktu nawozu z gleba, które następuje przy zetknięciu granul z wilgocią gleby lub roślin, sprzyjają bardzo efektywnemu działaniu tego nawozu.

Wapnowanie z nawożeniem słomą

Jedna z możliwości poprawy bilansu próchnicy w glebach jest wykorzystywanie do celów nawozowych słomy pozostającej po kombajnowym zbiorze ziarna. Przyorywanie odpowiednio rozdrobnionej słomy ma bezpośrednie i pośrednie działanie nawozowe oraz niepodważalne znaczenie organizacyjno-ekonomiczne i ekologiczne (zmniejszanie ewentualnych strat azotu pozostającego w glebie po zbiorze plonu). Od kilku lat coraz więcej uwagi poświęca się nawożeniu słoma łącznie ze stosowaniem nawozu odkwaszającego - wapniowego lub wapniowo-magnezowego. Zastosowanie wapna łącznie ze słoma wpływa bardzo korzystnie na rozkład słomy oraz jej oddziaływanie na glebą i rośliny poprzez neutralizacje kwasów organicznych powstających w fermentacji cukrów zawartych w słomie. Szczególnie duży, pozytywny wpływ przyorywania słomy razem z wapnem obserwuje się na glebach kwaśnych, łatwo zaskorupiających się i w warunkach dużego uwilgotnienia. Do stosowania na pociętą i równomiernie rozrzuconą na polu słomę bardzo wygodne w użyciu są węglanowe, granulowane nawozy odkwaszające (np. Calc-Premium). Jego granule rozpadają się i zwiększają powierzchnie kontaktu ze środowiskiem dopiero w glebie. Najczęściej zaleca się zastosowanie na słomę wapna granulowanego w dawce odpowiadającej 0,5 do 1,0 t CaO/ha - tym większej, im kwaśniejsza, cięższa i wilgotniejsza jest gleba nawożona słoma.

Dbałość o stan gleby to jednocześnie dbałość o rośliny oraz zdrowie konsumentów produktów roślinnych!


Polecamy również

Nawóz wapniowy węglanowy Calc Premium