fbpx

Rzepak ozimy Metropol F1
– odmiana hybrydowa

Kafle www  470x95 Metropol

Kafle www 470x95 Metropol

Rejestracja: Polska 2021; Hodowla: Rapool

Zalety

  • najnowsza rejestracja w Polsce z bardzo wysokim plonem nasion
  • idealnie dobrana kompozycja bardzo wysokiego potencjału plonowania i cech zdrowotnościowych
  • genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
  • tolerancja na okresowe susze dzięki m.in. głębokiemu systemowi korzeniowemu

Profil agrotechniczny

metropol f1 profil agrotechniczny

Wysiew

metropol f1 wysiew

Cechy jakościowe

metropol f1 Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby

metropol f1 Porażenie przez choroby

Plonowanie

Plonowanie odmiany Metropol F1 w badaniach rejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2019–2020, % wzorca


Plonowanie odmiany Metropol F1 w poszczególnych rejonach, badania rejestrowe COBORU, 2019–2020, % wzorca
Pobierz folder (PDF)

Rzepak ozimy Metropol F1

najnowsza rejestracja w Polsce z bardzo wysokim plonem nasion
idealnie dobrana kompozycja bardzo wysokiego potencjału
plonowania i cech zdrowotnościowych
genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
tolerancja na okresowe susze dzięki m.in. głębokiemu systemowi korzeniowemu