Rzepak ozimy SyIlona

– nowoczesna odmiana liniowa, o potencjale plonowania odmian hybrydowych
– wybitna odporność na choroby podstawy łodygi
– toleruje słabsze kompleksy glebowe
– bardzo grube nasiona o wysokiej MTN
– szczególnie polecana do upraw w rejonie III COBRU (Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie)