Rośnij z nami! Rzepak DK EXPORTER (cz. 3)

Rzepak DX EXPORTER 4

Rzepak DX EXPORTER 4

Województwo dolnośląskie, pow. świdnicki, 12.04.2019 roku


„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw oraz poszczególne fazy rozwoju wybranych odmian zboża, rzepaku i kukurydzy.

Rzepak Exporter prezentuje się świetnie i bardzo dobrze radzi sobie z nagłym ochłodzeniem i brakiem wilgoci w glebie. Na dzień dzisiejszy rośliny znajdują się w fazie BBCH 55-57 – widoczne nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan oraz kwiatostany boczne). Pomimo gwałtownego ochłodzenia, w żółtym naczyniu odłowione 4 szt. chowacza czterozębnego w przeciągu 3 dni. Próg ekonomicznej szkodliwości to 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni. Obecnie nie zaobserwowano na plantacji nalotu słodyszka rzepakowego, natomiast jest on widoczny już na niektórych polach. Po ociepleniu, należy przygotować się do zabiegu zwalczania chrząszczy, gdyż spóźnienie zabiegu będzie skutkowało obniżeniem plonu roślin rzepaku. Dla wielu rolników to nowa sytuacja, gdyż przyspieszona wegetacja zmusza producentów do wcześniejszych lustracji plantacji i podjęcia decyzji o rozpoczęciu ochrony. Do ochrony przed chowaczem i słodyszkiem polecamy Sekil 20SP 0,12kg/ha lub Ammo Super 100EW 0,1L/ha lub Sparviero 0,075 l/ha. Nie można zapomnieć o zabiegu mikroelementami takimi jak bor oraz uzupełnieniu również siarki i magnezu.

Jesteśmy w momencie spadku średniej dobowej temperatury z nocnymi przymrozkami. Aby zniwelować stres roślin oraz pomóc rzepakowi w przetrwaniu anomalii, polecamy zastosować się do poniższych zaleceń.

Zabiegi przygotowujące rośliny na ewentualne przymrozki:

  • Zabieg preparatem krzemowym

    Zabiegi krzemem najlepiej jest wykonać na 2-3 dni przed zapowiadanym ochłodzeniem, a najpóźniej na 1 dzień. W celu uzyskania optymalnego działania ochronnego i niwelującego stres wewnątrzkomórkowy należy wykonać oprysk: Barrier Si-Ca 1 l/ha

  • Zabieg preparatem zawierającym bor

    Drugim pierwiastkiem, który również istotnie wzmacnia rośliny na stres termiczny i przechłodzenie, jest bor. W obecnej fazie rozwojowej roślin stosowanie boru jest jak najbardziej wskazane. Bor jest pierwiastkiem odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg procesu kwitnienia i zapylania: OSD Bor 1 kg/ha lub Adob Bor w dawce 1l/ha


Zabiegi niwelujące stres termiczny po wystąpieniu przymrozków.

W przypadku wystąpienia przymrozków, aby wspomóc rośliny w wyjściu ze stresu termicznego, należy zastosować nawóz aminokwasowy: Terra Sorb foliar w dawce 2 l/ha.


Tomasz Kopiec

Doradca Agrotechniczny Osadkowski SA

„Rośnij z nami” to cykl informacji polowych, opisujący i ilustrujący technologię prowadzenia upraw a także fazy rozwoju zboża, rzepaku, kukurydzy.