Zależy nam, aby Twoje doświadczenia z naszą witryną były jak najbardziej pozytywne. W planowaniu zmian i kolejnych funkcjonalności posiłkujemy się informacjami uzyskiwanymi dzięki plikom Cookies. Cookies są zwykłymi plikami tekstowymi zapisywanymi w danych przeglądarki internetowej na Twoim komputerze. Pliki te są bezpieczne i nigdy nie zawierają żadnych danych osobowych, albo takich, które pomogłyby w Twojej bezpośredniej identyfikacji. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na otrzymywanie Cookies od tej witryny internetowej.

zamknij

Nawozy

Nasze wydawnictwa

Atri Gran 50% CaO

Wapno węglanowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień - rozdrobniony

Deklarowane wartości
Liczba zobojętnienia 53 +/- 3 [%]
50 +/- 3 [%] 50 +/- 3 [%]
Reaktywność min. 99 [%]

Uziarnienie (badanie na mokro)

Wymiar sita Suma mas przechodzących
2,0 mm 100%
1,0 mm 100%
0,315 mm min. 97%
0,1 mm min. 90%

Produkt może być stosowany w Rolnictwie Ekologicznym


Zastosowanie:

Wapno Nordkalk AtriGran to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy. Przeznaczony do poprawy odczynu gleby w krótkim czasie po zastosowaniu. Powinien być stosowany jako zaplanowany element agrotechniki jak również interwencyjnie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Systematyczne zastosowanie wapna wpływa na:

wzrost wykorzystania potencjału nawozowego,
aktywność mikrobiologiczną w glebie
poprawę struktury glebowej,
wzrost jakości i wielkości plonu
likwidację negatywnego wpływu toksycznych substancji glebowych (metali ciężkich).


INSTRUKCJA STOSOWANIA W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE, SADOWNICTWIE:

Terminy i sposób stosowania :

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Możliwe i bezpieczne jest również zastosowanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach  wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Zalecane dawki:

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować co 1-2 lata. Wielkość dawki zależna jest od aktualnego odczynu i rodzaju gleby i może się wahać od 200 do 1500 kg.  

GLEBA/ODCZYN B. KWAŚNE pH>5,00 L. KWAŚNE pH>6,00
b. lekka 800 200
lekka 1000 300
średnia 1200 500
ciężka 1500 700
uprawy wieloletnie i użytki zielone 800 200

ZASADY PRZECHOWYWANIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Wapno powinno być przechowywane w pomieszczeniach krytych i suchych zabezpieczających przed wilgocią. Chronić przed dziećmi. Stosować odzież ochroną. Nie wdychać pyłu, chronić oczy, zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.