RANCONA 015 ME

RANCONA 015 ME kafelek 231x74 1

RANCONA 015 ME kafelek 231x74 1

Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego, a także żyta i pszenżyta ozimego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Rancona 015 ME - zaprawa nasienna

Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego, a także żyta i pszenżyta ozimego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zawartość substancji czynnej: ipkonazol (związek z grupy triazoli) – 15 g w 1 litrze środka (1,42%)

Uprawa Zwalczane choroby Zalecana maksymalna dawka
dla jednorazowego zastosowania
Pszenica ozima Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody
Pszenica jara Śnieć cuchnąca 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody
Żyto ozime, pszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa 100 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody
Jęczmień jary, jęczmień ozimy Głownia pyląca jęczmienia, pasiastości liści, zgorzel siewek 133 ml / 100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody

Dawki:

  • 100 ml/ 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody – pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime
  • 133 ml/ 100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody – jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zalety:

  • Rancona – nowa generacja zapraw nasiennych – formulacja mikroemulsji ME
  • dokładne i jednolite pokrycie nasion na nieosiąganym wcześniej poziomie
  • niska dawka (niski koszt) stosowania
  • brak wytrąca osadów i rozwarstwiania się
  • brak ograniczania siły i energii kiełkowania
  • działanie systemiczne i kontaktowe
  • nowa na polskim rynku substancja aktywna – IPKONAZOL
  • bardzo niskie ryzyko powstania odporności na IPKONAZOL