Resztki pożniwne

Słoma i resztki pożniwne to naturalny nawóz, który po wymieszaniu z glebą i po procesie rozkładu stanowi solidną dawkę składników pokarmowych dla rośliny następczej. Dodatkowo poprawia strukturę gleby a także zwiększa ilość dostępnych składników pokarmowych. Naturalnie proces jest długotrwały, ale można go przyspieszyć stosując odpowiednią technologię opartą na bakteriach oraz dodatkowych składnikach pokarmowych.

Full Terminator

Zawarte w preparacie Full TERMINATOR kwasy fulwowe z jednej strony stanowią idealne środowisko do namnażania się korzystnych mikroorganizmów glebowych a z drugiej zapobiegają stratom składników mineralnych wydzielanych do środowiska w wyniku procesu mineralizacji.

Dostarczenie do gleby aktywnych kwasów fulwowych ma również istotny wpływ na szybkość procesu humifikacji co w konsekwencji rzutuje na zawartość próchnicy oraz strukturę gleby. Cząsteczki kwasów humusowych posiadają ładunek ujemny, a więc przyciągają i absorbują te kationy na swojej powierzchni. Utrzymując je w glebie, sprawiają, że są one dostępne dla roślin. Badania wykazały, że powierzchnia wymiany kationowej kwasów fulwowych może być nawet 140 razy większa niż żyznej gleby. Stwierdzono, że szybkość namnażania się korzystnych mikroorganizmów glebowych na podłożu (resztki pożniwne) zasilonym w substancje humusowe może być nawet 2000 razy większa niż w sytuacji ich braku. Stymulacja namnażania pożytecznych bakterii i ich metabolizmu przez zawarte w Full TERMINATORZE substancje humusowe może poprawić jakość i strukturę gleby oraz zwiększyć jej zdolność wymiany kationowej. Jedną z najważniejszych funkcji drobnoustrojów glebowych jest wpływ na obieg składników odżywczych takich jak azot, węgiel, fosfor czy siarka oraz mikroelementów takich jak mangan, żelazo i inne.

Tylko w wyniku działania mikroorganizmów glebowych te składniki są uwalniane i mogą być wykorzystane przez rośliny. Specjalnie stworzona formuła preparatu i zawarte w nim składniki poprawiają zwilżalność słomy i działają jak swoisty klej. Bezpośrednio po oprysku przywierają do resztek pożniwnych i równomiernie je pokrywają. Azot jest pierwiastkiem koniecznym mikroorganizmom glebowym do szybkiego i skutecznego rozkładu resztek pożniwnych. Zastosowana w preparacie Full TERMINATOR, reaktywna forma azotu bardzo dobrze uzupełnia zestaw składników, optymalizując jego działanie.

  • Sód jest składnikiem pokarmowym pozwalającym uzyskać wysokie plony i dobrą jakość produktów rolnych. Pierwiastek ten w roślinie wpływa na prawidłową gospodarkę wodną.
  • Bor jako niezbędny mikroelement dla roślin powoduje prawidłowy wzrost organów generatywnych oraz najmłodszych części pędów i korzeni, poprawia kwitnienie, gospodarkę wodną i procesy oddychania oraz właściwy rozwój tkanek przewodzących, reguluje przemiany węglowodanów w roślinach. Wprowadzenie tych pierwiastków wraz z kwasami fulwowymi zapewnia dostępność przez cały okres wegetacji i maksymalne wykorzystanie.
  • Molibden, korzystnie wpływa na szybkość rozkładu celulozy.
  • Miedź, cynk i mangan uczestniczy w przemianach i rozkładzie ligniny.

Cała istota Full Terminatora tak na dobrą sprawę zawarta jest w 3 ostatnich linijkach tabeli (których nie ma w SŁOMEXIE). To jest cała siła tego nawozu. To są nieporównywalne produkty. Full Terminator to "klejąca się do resztek pożniwnych organika", która tworzy środowisko do namnażania się mikroorganizmów rozkładających tą materię. Bakterie na substancjach humusowych rozmnażają się nawet 2000 razy szybciej niż na suchej słomie (są to dane z badań).

Full Terminator jest przemyślanym produktem o konkretnie sprecyzowanym celu i działaniu.

Full TERMINATOR
Azot15
Sód2,2
Siarka0
Bor0,01
Miedź0,01
Żelazo0
Mangan0,1
Molibden0,001
Cynk0,01
Corg (% s.m.)40
Materia organiczna (% w/w)30
Substancje humusowe na bazie lignosulfonianów12

Bakterie bi Protect

Bakterie szybko rozmnażają się w glebie, efektywnie działając praktycznie w każdych warunkach. Produkują duże ilości enzymów proteolitycznych i amylolitycznych rozkładających zawartą w resztkach pożniwnych celulozę – podstawowy budulec roślin. Wykazują również pozytywny wpływ na metabolizm roślin m.in. poprzez stymulację rozwoju systemu korzeniowego poprzez wytwarzanie fitohormonów, witamin i aminokwasów. Wytwarzają również naturalne antybiotyki (bacytracynę i gramicydynę) które utrzymują glebę w doskonałym stanie fitosanitarnym, ograniczając występowanie i namnażanie się grzybów patogennych i bakterii chorobotwórczych na zasadzie konkurencji o przestrzeń i pokarm. Bakterie wytwarzają również śluzy otoczkowe, które uczestniczą w tworzeniu struktury gruzełkowej gleby spajając agregaty mineralne. Wytwarzają również siderofory, odpowiedzialne za przekształcanie żelaza z form niedostępnych w te łatwo przyswajalne przez rośliny.

Bakterie bi Protect zapewniają lepsze zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze, lepsze wykorzystanie składników z nawozów, lepszy wzrost roślin, plony wysokiej jakości, lepsze wschody roślin, lepiej rozwinięty system korzeniowy, wyższa odporność na stresy, w tym również suszę.

Bakterie te są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, mające status GRAS (od ang. generally recognized as safe), nadawany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków Wraz z kwasami humusowymi zatrzymują i magazynują w okresie jesienno-zimowym w glebie wilgoć w formie łatwo dostępnej dla roślin wiosną.

Dodatkową zaletą zastosowania tej technologii jest ograniczenie kiły kapusty w rzepaku ozimym.

Z badań przeprowadzonych w IOR-PIB Poznań pod opieką dr Marka Korbasa wynika iż % porażonych roślin kiłą kapusty po zastosowaniu technologii Full Terminator 5 l/ha i bi Protect 0,5 kg/ha jest o 67% a nawet 80% niższy niż na kontroli (w zależności od lokalizacji, wyniki poniżej)

LokalizacjaKombinacjaIndeks
porażenia
% roślin
porażonych
kiłą kapusty
KłodzkoKontrola3,8348
biProtect0,8916
ZwróconaKontrola230
biProtect0,246


Polecamy również

Słoma i resztki pożniwne to naturalny nawóz, który po wymieszaniu z glebą i po procesie rozkładu stanowi solidną dawkę składników pokarmowych dla rośliny następczej. Dodatkowo poprawia strukturę gleby a także zwiększa ilość dostępnych składników pokarmowych. Naturalnie proces jest długotrwały, ale można go przyspieszyć stosując odpowiednią technologię opartą na bakteriach oraz dodatkowych składnikach pokarmowych.