Niko 40 OD

Herbicyd Niko 40 OD

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron jest zaliczana do grupy B.

Substancja czynna: nikosulfuron (substancja z grupy sulfonylomocznika) 40 g/l (4,21%)

Uprawa: Kukurydza

Formulacja: OD – zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą

Niko 40 OD: Jakie zwalcza chwasty?

Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Niko 40 OD działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Herbicydy przeznaczony do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Niko 40 OD w dawce 1,0 l/ha działa na:

Skuteczność działania Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe

bodziszek drobny
chwastnica jednostronna
fiołek polny
gwiazdnica pospolita
przytulia czepna
rdestówka powojowata (rdest powojowy)
tobołki polne

Chwasty średniowrażliwe

komosa biała
perz właściwy
rdest szczawiolistny
szarłat szorstki
wyczyniec polny

Stosowanie środka:

Uprawy Kukurydza
Zalecana dawka [kg/ha] 1,0 l/ha
Termin stosowania [BBCH] 14-19
Maksymalna liczba zabiegów 1
Ilość wody 200-400 l/ha
Oprysk średniokroplisty