Stymulatory rozwoju roślin oraz aminokwasy

Stymulatory rozwoju roślin oraz aminokwasy powinny być stosowane w uprawach w celu optymalnego wykorzystania genetycznego potencjału plonowania. Ważną funkcją preparatów z tej grypy jest też łagodzenie negatywnego wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na rośliny uprawne.

Czym są stymulatory rozwoju roślin?

Stymulatory wzrostu w praktyce rolniczej nazywane są również biostymulatorami, ponieważ w swoim składzie zawierają bardzo często substancje pochodzenia naturalnego. Ich źródłem są inne rośliny lub organizmy żywe. Stymulatory wzrostu i rozwoju roślin wykazują podobne działanie do naturalnych hormonów roślin. Dzięki temu są uniwersalne i mogą być stosowane w wielu gatunkach roślin uprawnych. 

W skład preparatów wchodzi wiele złożonych związków, których synergizm działania widoczny jest postaci wielokierunkowego i korzystnego wpływu na rośliny uprawe.

Najczęściej stymulatory wzrostu zawierają hormony wzrostu roślin, takiej jak cytokininy, gibereliny i auksyny, które mogą być wsparte unikatową kompozycją innych związków pochodzenia naturalnego oraz mikro i makroelementów.

W intensywnym rolnictwie aplikacja stymulatora wzrostu jest uzupełnieniem agrotechniki obejmującej między innymi stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozy dolistne.

Bezpośrednim efektem działania produktów jest uzyskanie wysokiego plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Odmiany charakteryzujące się wysokim genetycznym potencjałem plonowania wymagają wręcz stosowania środków z grupy stymulatorów wzrostu roślin w celu łagodzenia stresu abiotycznego i biotycznego.

Jak działają stymulatory wzrostu roślin?

Większość preparatów zawiera w swoim składzie wiele substancji pochodzenia naturalnego wykazujących biologiczną funkcjonalność. Dlatego też działanie na rośliny uprawne jest wielokierunkowe i może być sklasyfikowane w czterech najważniejszych kategoriach:

Intensyfikują regenerację roślin

Rośliny uprawne mogą być uszkadzane przez dzikie zwierzęta, szkodniki, choroby, przez czynniki atmosferyczne (grad, wysokie i niskie temperatury, choroby operację słońca), czy nawet zabiegi środkami ochrony roślin. Prowadzi to spowolnienia ich wzrostu i rozwoju.

Aplikacja produktu zawierającego wyselekcjonowane i łatwo dostępne dla roślin substancje jest impulsem do przyspieszenia procesu regeneracji. Zawarte w środkach związki, mogą być szybko włączone w procesy fizjologiczne i biochemiczne, ponieważ ich budowa i funkcjonalność jest zbieżna z naturalnymi hormonami roślinnymi.

Przekłada się to na szybszą regenerację po działaniu czynnika, będącego stresem. W efekcie czego uprawy mniej energii wykorzystują na łagodzenie stresu i szybciej mogą wrócić do akumulacji energii niezbędnej do wytworzenia plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Stymulują wzrost roślin

Stymulację wzrostu roślin można rozpatrywać pod kątem przyrostu biomasy nadziemnej i/ lub systemu korzeniowego.

Lepiej rozbudowany i głębszy system korzeniowy z licznymi korzeniami włośnikowymi efektywnie pobiera wodę i składniki pokarmowe z większej objętości gleby. Rośliny są lepiej odżywione w mikro i makroelementy oraz później doświadczają stresu związanego z deficytem wody.

Intensyfikacja wzrostu części nadziemnej wpływa korzystnie na wzrost powierzchni fotosyntezy. W efekcie, czego zwiększa się dynamika produkcji energii niezbędnej do wytworzenia maksymalnej ilości plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Zwiększają ilość i jakość plonów

Niezakłócone tempo wzrostu uprawy umożliwia maksymalne wykorzystanie genetycznego potencjału plonowania. Liczne doświadczenia polowe wskazują, że aplikacja produktu z grupy biostymulatorów umożliwia osiągnięcie zwyżki plonu w porównaniu do obiektów nietraktowanych produktem. Dodatkowo można uzyskać lepsze parametry jakościowe plonu. Przekłada się to za wzrost efektywności ekonomicznej uprawy.

Rola aminokwasów w rozwoju roślin

Aminokwasy są podstawowymi jednostkami strukturalnymi biorącymi udział w syntezie białek, ale są również składnikiem wielu innych związków biochemicznych. Do jednych z ważniejszych należy zaliczyć hormony roślinne, odpowiedzialne za wzrost i rozwój roślin.

Proces syntezy aminokwasów przez rośliny jest stosunkowo wolny i wymaga dużego nakładu energii pochodzącej z fotosyntezy. Aplikacja preparatu zawierającego aminokwasy pozwala zaoszczędzić czas i energię, zwiększają jednocześnie tempo wzrostu i rozwoju uprawy.

Aminokwasy pełnią w roślinie wiele złożonych funkcji do najważniejszych należy zaliczyć:

  • stymulują syntezę chlorofilu
  • wpływają na jakość i tempo dojrzewania owoców
  • są prekursorami hormonów roślinnych
  • składnikiem tkanek
  • uczestniczą w procesach metabolicznych związanych wykorzystaniem mikro i makroelementów
  • wzmacniają reakcję naturalnego systemu odporności na stres
  • zwiększają dynamikę wzrostu systemu korzeniowego

Aktywatory i antystresanty — kiedy stosować?

Stymulatory wzrostu roślin powinny być stosowane zgodnie z zaleceniem producenta jak element agrotechniki. Ich aplikacja powinna być niezależna od warunków środowiska, ponieważ pozwala lepiej wykorzystać genetyczny potencjał odmiany. Rośliny po aplikacji zwiększają swoją odporność na stres abiotyczny i biotyczny, który może wystąpić w fazie krytycznej dla powodzenia uprawy.

Stymulatory wzrostu mogą być również stosowane w celu złagodzenia stresu i poprawy kondycji rośliny uprawnej lub przyspieszenia regeneracji po uszkodzeniach. 

Nowoczesne biostymulatory roślin

Dostępne w ofercie firmy Osadkowski stymulatory wzrostu roślin to zaawansowane technicznie i unikatowe preparaty, które powstały na podstawie wieloletnich testów laboratoryjnych i doświadczeń polowych. Pozwoliło to na uzyskanie preparatów charakteryzujących się wyjątkową funkcjonalnością, która przekłada się bezpośrednio na wysoki efekt plonotwórczy. 

W przypadku stymulatorów wzrostu roślin ważne jest utrzymanie najwyższych standardów jakościowych w trakcie procesu produkcji. Umożliwia to uzyskanie określonego składu w sposób powtarzalny. Jest to szczególnie ważne w produktach, w których biologiczną funkcjonalność wykazują substancję, których koncentracja w środku jest poniżej 1 g na litr.