Ubezpieczenia

Od wielu lat aktywnie działamy w branży ubezpieczeń. Każdemu klientowi pomagamy wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród wielu możliwych wariantów. Naszym celem jest przedstawienie Państwu korzystnej oferty ubezpieczeniowej w ramach produktów oferowanych przez ubezpieczycieli: Concordię, PZU, Wartę, HDI, InterRisk.

Gwarantujemy fachową i kompleksową usługę w zakresie zawierania ubezpieczeń:

  • upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa
  • maszyn i urządzeń rolniczych, w zakresie odpowiedzialności cywilnej, agro casco, następstw nieszczęśliwych wypadków
  • majątkowych (ubezpieczenie budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienia i środków obrotowych odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej)
  • komunikacyjnych (AutoCasco, OC pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażera, Assistance)
  • życiowych i chroniących od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • ochrony prawnej

Skontaktuj się z nami

Służymy profesjonalnym wsparciem w pozyskiwaniu środków finansowych na korzystnych, a także dostosowanych do indywidualnych potrzeb warunkach. Ubezpieczenia – dowiedz się więcej!