Polifoska PLON+

Polifoska Plon+

Polifoska PLON+ zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 17% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Nawóz zawiera mikroelementy w postaci żelaza (Fe) całkowitego 0,3% i cynku (Zn) całkowitego 0,05%.

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.

Przeznaczenie i stosowanie Polifoska PLON+

Nawóz Polifoska PLON+ zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne:

  • zboża ozime i jare
  • rośliny przemysłowe
  • pastewne i okopowe
  • na użytkach zielonych
  • uprawie warzyw
  • sadownictwie

Polifoskę PLON+ zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę PLON+ przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm.

Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę PLON+ można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Polifoska PLON+ - korzyści zastosowania nawozu

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Taki skład chemiczny Polifoski PLON+ powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Dodatkowa zawartość mikroelementów w postaci cynku (Zn) i żelaza (Fe) wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz wzrost całych roślin.

Zalecane dawki Polifoska PLON+ w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 70 47  29 
Rzepak – na każdą 1 t nasion 140 105  70 
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion  100 70 35 
Łubiny – na każdą 1 t nasion  115 87 46 
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw  95 40 20 kg K 
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw  135+30 kg K 2 90+20 kg K 46+30 kg K 
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni  nie uprawiać  80+20 kg K  50+15 kg K 
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni  70+20 kg K 40+10 kg K  25 
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy  80 65  40 
Kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna 70 65+20 kg K 30 
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy  100+30 kg K 80+40 kg K  50 
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej  110+50 kg K  80+40 kg K  40 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę PolifoskI PLON+, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 40 kg Polifoski PLON+ na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 = 200 kg/ha Polifoski PLON+ lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 35 kg Polifoski PLON+ na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 105 kg/ha Polifoski PLON+;

1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;

2 - kg/ha soli potasowej 58-60%; <3>3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha.

Parametry techniczne:

NPK(S) 5-17-32-(7) z żelazem (Fe) 0,3 i cynkiem (Zn) 0,05

Producent: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ,,Police" S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity): 5%
N (azot amonowy): 5%
N (azot saletrzany): x
N (azot amidowy): x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): 17%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 14%
K2O (rozpuszczalny w wodzie): 32%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): 7%
Mikroskładniki: Fe (żelazo) całkowite: 0,3%, Zn (cynk) całkowity: 0,05%