Alfa PK 15-28

Nawóz PK 15:28

Nawóz wieloskładnikowy
Alfa PK 15-28

Nawóz PK - Charakterystyka

Granulowany nawóz Alfa PK 15-28 wzbogacony o siarkę, wapń i magnez

Do stosowania przedsiewnego we wszystkich uprawach

Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu

Efektywnie pokrywa potrzeby pokarmowe roślin uprawnych

Nawóz PK 15:28

Nawóz Alfa PK 15-28 zalety stosowania

alfa pk 14 28 nawoz we zalety ico bardz dobra rozpuszczalnosc fosforu w wodzie mala
Bardzo dobra rozpuszczalność fosforu w wodzie (powyżej 95%)
Nawóz ALFA PK 15-28 - stosunek zawartości fosforu do potasu
Optymalny stosunek zawartości fosforu i potasu
alfa pk 14 28 nawoz we zalety ico wysoka koncentracja siarki mala
Wysoka koncentracja siarki (14,3% SO3) pokrywająca zapotrzebowanie roślin
alfa pk 14 28 nawoz we zalety ico zawartosc wapnia i magnezu mala
Zawartość wapnia i magnezu (12,9% CaO i 2% MgO) neutralizuje zakwaszający wpływ siarki na glebę

Informacje na temat zagrożeń i sposobu przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

Nawóz Alfa PK 15-28 - SKŁAD

15,0% - całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5)

14,0% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

13,0% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

28,0% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

12,9% - całkowity tlenek wapnia (CaO)

7,0% - tlenek wapnia (CaO) rozpuszczony w wodzie

2,0% - całkowity tlenek magnezu (MgO)

1,5% - tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

14,3% - tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

Mineralne Nawozy Alfa:

Dawkowanie wieloskładnikowego nawozu Alfa PK 15-28

Przy ustalaniu dawki nawozu należy uwzględnić:
przedplon, zawartość składników pokarmowych w glebie, w szczególności zasobność gleby w potas, kategorię agronomiczną gleby, potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku, przewidywany plon.

Nawóz wieloskładnikowy Alfa PK 15-28 - przeznaczenie i stosowanie

Nawóz należy stosować przed­siewnie
Niezbędne jest wymieszanie nawozu z glebą na głębokość od 10 cm do 15 cm podczas wykonywa­nia przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych
Wy­siew nasion zalecany jest po 1 do 2 tygodni od zabiegu nawożenia
Nawóz należy stosować powierzchniowo
Rekomendowane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po dru­gim wypasie pastwiska
Nawóz należy stosować po zbiorze owoców
Nawóz należy stosować w zespole upraw przygotowujących stanowisko

Dostępne w opakowaniach: big-bag 600 kg