Nordkalk AtriGran ALFA

Nordkalk AtriGran ALFA

Wapno granulowane
Nordkalk AtriGran ALFA

Nawóz wapniowy - charakterystyka

Granulowany nawóz węglanowy - wapniowo-magnezowy. Jest to produkt o dużej koncentracji węglanu wapnia i magnezu, wysokiej reaktywności oraz bardzo dobrej jakości granul (wilgotność poniżej 1%). Nawóz wygodny w stosowaniu, również pogłównie, łączący funkcje odkwaszania gleby z nawożeniem wapniem i magnezem.

Nordkalk AtriGran ALFA

Wapno Nordkalk AtriGran ALFA zalety stosowania

dostarczanie podstawnych składników takich jak wapń i magnez

wzrost odczynu gleby

polepszenie struktury gleby, oraz zwiększenie wykorzystania stosowanych nawozów NPK

zwiększenie aktywności biologicznej gleby

łatwość i dokładność stosowania dzięki formie granulatu

mniejsze uzależnienie od warunków pogodowych i oszczędność paliwa ze względu na zmniejszoną liczbę przejazdów

Informacje na temat zagrożeń i sposobu przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

Nawóz Nordkalk AtriGran ALFA - SKŁAD

liczba zobojętniania: 50 (ekwiwalent CaO)

granulometria: 100% (m/m) przechodzi przez sito o rozmiarze 1,0 mm

38% (m/m) - całkowity tlenek wapnia (CaO)

10% (m/m) - całkowity tlenek magnezu (MgO)

reaktywność 65% (w HCl wg EN 13971)

Mineralne Nawozy Alfa:

Dawkowanie nawozu Nordkalk AtriGran ALFA

ph< 5,0 - bardzo kwaśne

bardzo lekka - 800

lekka - 1000

średnia - 1200

ciężka - 1500

uprawy wieloletnie i użytki zielone - 800

ph< 5,1 - 6,0 - lekko kwaśne

bardzo lekka - 200

lekka - 300

średnia - 500

ciężka - 700

uprawy wieloletnie i użytki zielone - 200

Wapnowanie najelepiej stosować co 1-2 lata.

Nawóz wapniowy Nordkalk AtriGran ALFA - przeznaczenie i stosowanie

Nawóz Nordkalk AtriGran ALFA stosować należy w celu korygowania kwasowości gleby na wszystkich rodzajach gleb kwaśnych i lekko kwaśnych o niskiej i średniej zasobności w magnez zaróno w uprawach rolniczych, sadowniczych i ogrodniczych.

W uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie pod uprawki, poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. Bardzo dobre rozdrobnienie surowca zastosowanego do produkcji (mączka o przesiewie min. 90% < 100 mikrometrów) zapewnia możliwość zastosowania tego produktu interwencyjnie - pogłównie we wczesnych fazach wegetacji. W uprawach wieloletnich i użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Nordkalk AtriGran ALFA jest szczególnie polecany na gleby lżejsze o niskiej zasobności w magnez ze szczególnym wskazaniem zastosowania w intensywnej uprawie roślin i na użytkach zielonych.

Dostępne w opakowaniach: big-bag 500 kg