Nawóz wapniowo-magnezowy
Agrodol 03 RO

agrodol 03 10636

agrodol 03 10636

nawóz wapniowo-magnezowy

Omya Agrodol 03 RO
NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY, DOLOMIT

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
ROMANOWO, Polska
(certyfikowany wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001)

KRÓTKI OPIS PRODUKTU:

Nawóz wapniowo-magnezowy, w 100% naturalny dolomit mający zastosowanie w rolnictwie. Agrodol 03 RO neutralizuje kwasowość gleby poprzez zobojętnienie jonów wodorowych roztworu glebowego.
Agrodol 03 RO podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej oraz zwiększa odporność roślin na choroby. Uzupełnia w glebie zawartość magnezu i wapnia, czyli pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.

ANALIZA CHEMICZNA SUROWCA:

CaCO3 x MgCO3 95%
MgO 20%
CaO 31%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE SUROWCA:

Gęstość (ISO 787/10) 2,9 g/ml
Twardość (skala Mohsa) 3,5

PARAMETRY UZIARNIENIA: (analiza sitowa)

Wielkość oczka (przesiew)
0,5 mm 54%
2,0 mm 99%

REGULACJE I CERTYFIKATY

Wysokiej jakości, naturalny minerał dolomityczny do stosowania na wszystkich rodzajach gleb oraz wzbogacający glebę w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin wapń i magnez. Agrodol 03 RO produkowany jest przy spełnieniu najwyższych wymagań technicznych, które gwarantują uzyskanie nawozu o wysokiej skuteczności w utrzymaniu optymalnego odczynu gleby.

ZALETY:

  • Przyczynia się do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, bez zakłócenia jej naturalnej równowagi przez zobojętnienie kwasowości
  • Zwiększa skuteczność działania nawozów i herbicydów
  • Stanowi bardzo oszczędny środek pozwalający lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny gleby
  • Podnosi zawartość wapnia i magnezu w glebie
  • Pomaga zmniejszyć wypłukiwanie potasu z gleby przez przywrócenie korzystnej równowagi wapń / magnez / potas
  • Doskonały dodatek do gleb piaszczystych, które mają duże cząstki i nie są w stanie utrzymać minerałów wapnia oraz magnezu, a także nie zatrzymują wody
  • Przyczynia się do poprawy struktury gleby oraz powstania bardziej przyjaznego środowiska dla aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych (bakterie), a jednocześnie ogranicza ilość grzybów


Polecamy również