Nawóz azotowo – siarkowy Saletrosan 26

Nawóz azotowo - siarkowy

Nawóz azotowo - siarkowy

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrosanu® 26 w kg/ha*

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednie1
żyto, owies i inne zboża - dawka startowa - wiosna120150
rzepak - dawka startowa - wiosna300400
ziemniak na oborniku2 - dawka startowa - wiosna100150
ziemniak bez obornika - dawka startowa - wiosna150200
kukurydza na ziarno - dawka startowa - wiosna200250
kukurydza na silos na oborniku - dawka startowa - wiosna150200
kapusty: biała, czerwona, włoska, brukselska, cebula3 - wiosna300400
użytki zielone - gleby organiczne - dawka startowa - wiosna120150

*zalecana dawka Saletrosanu® 26 nie pokrywa potrzeb nawozowych azotem, a jest wiosenną dawką startową, by zabezpieczyć rośliny głównie w siarkę; na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem z dawką 400 kg Saletrosanu® 26 na rzepak wprowadzamy 104 kg azotu i 52 kg siarki (S);

1 - jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

2 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos 35 t/ha;

3 - dawka startowa stosowana głównie jako źródło siarki.Polecamy również

Nawóz azotowo – siarkowy Saletrosan 26