Świetne wyniki naszych odmian kukurydzy

friendli 278x278 wiz www

friendli 278x278 wiz www

Wysokie i stabilne plony to najważniejsze czynniki, jakimi kierujemy się przy wyborze najlepszej odmiany kukurydzy. Doskonałe plony odmian kukurydzy znajdujących się w ofercie Osadkowski SA potwierdziły nieoficjalne wyniki w doświadczeniach rozpoznawczych PDO według COBORU i PZPK.

Grupa wczesna:

Friendli CS – 104% wzorca przy wilgotności 98,4 % wzorca

Grupa średnio wczesna:

Codeos 103,8% przy wilgotności 98,2 % wzorca

RGT Maxxatack- 105,6% przy wilgotności 100,6 % wzorca

Grupa średnio późna:

P8816 101,9% przy wilgotności 94,6 % wzorca.

Zalety:

  • doskonała korelacja wysokiego plonu i suchego ziarna
  • świetne właściwości w uprawie na ziarno
  • rośliny średniowysokie, o mocnych łodygach, z nisko osadzoną kolbą
  • szybkie oddawanie wody z ziarna

Zalety:

  • dobrze znosi wiosenne chłody, pierwsza do siewu w gospodarstwie
  • wysoki potencjał plonowania w grupie wczesnej
  • rekordowo szybkie tempo oddawania wilgoci z ziarna wczesną jesienią
  • bardzo wcześnie schodzi z pola – idealna odmiana jako przedplon pod pszenicę ozimą


Polecamy również

Wysokie i stabilne plony to najważniejsze czynniki, jakimi kierujemy się przy wyborze najlepszej odmiany kukurydzy. Doskonałe plony odmian kukurydzy znajdujących się w ofercie Osadkowski SA potwierdziły nieoficjalne wyniki w doświadczeniach rozpoznawczych PDO według COBORU i PZPK.