Ubezpieczenia na Życie dla rolników | Oferta |

Przedstawiamy nową odsłonę ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym Concordia - Życie Casco.

Daje ono możliwość ochrony ubezpieczeniowej nawet przez 30 lat z gwarancją stałej składki
Suma ubezpieczenia może wynieść aż 1 000 000 zł, a co szczególnie istotne, ochrona ubezpieczonego obejmuje nie tylko świadczenie po jego śmierci, ale także wiele innych przypadków.


Na wszelki wypadek

Według danych KRUS co 6. wypadek śmiertelny rolników w minionym roku był związany z nagłym zachorowaniem, czyli np. zawałem serca, udarem lub wylewem krwi do mózgu.

Konsekwencją tego typu zachorowań może być utrudnienie albo nawet uniemożliwienie prowadzenia gospodarstwa rolnego, dlatego też polisa powinna chronić zarówno rolnika, jak i jego rodzinę dzięki przeznaczeniu dodatkowych funduszy na leczenie lub rehabilitację.

Ubezpieczenie Życie Casco obejmuje także sytuacje zachorowania na 26 chorób: zaczynając od nowotworów, przez zawał serca, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, przeszczepianie narządów, ciężkie oparzenie, po operacje zastawek serca czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także możliwość wyboru ograniczonego wariantu ochrony tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy lub łagodny nowotwór mózgu.

Co ważne, w przypadku niepowiązanych ze sobą zachorowań w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ma możliwość otrzymania nawet trzykrotnej wypłaty sumy ubezpieczenia.

Z myślą o rolnikach polisa Życie Casco może także zostać uzupełniona o dodatkowe ryzyko - niezdolność do pracy w gospodarstwie w następstwie wypadku przy pracy rolniczej. Produkt jest dedykowany osobom w wieku od 16 do 70 lat.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Concordię na początku kwietnia tego roku, aż 34% osób nieposiadających ubezpieczenia na życie odpowiedziało, że nigdy o nim nie pomyślało.

Im większa jest dysproporcja w dochodach w rodzinie, im bardziej sytuacja finansowa rodziny zależy od jednej osoby, tym większa jest potrzeba zawarcia takiej umowy, a takie sytuacje bardzo często zdarzają się wśród rolników.

Dla każdego klienta poszukującego solidnej ochrony i wysokich sum ubezpieczenia!

MAKSYMALNE SUMY UBEZPIECZENIA:

 • śmierć - 1 000 000 zł
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 500 000 zł
 • kalectwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100 000 zł

NOWOŚĆ:

 • nowotwory i inne poważne zachorowania - 100 000 zł

NOWOŚĆ:

 • wariant pełny - 26 chorób
 • lub

 • wariant nowotwory - nowotwory złośliwe i łagodny nowotwór mózgu
 • niezdolność do pracy (wypadek, choroba) - 200 000 zł

NOWOŚĆ:

 • Pakiet Bliscy (śmierć małżonka/dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku) - 100 000 zł

Jedno się nie zmienia: gwarantujemy stałą składkę i stałą sumę ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy

 • choroba śmiertelna - w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej wypłacimy Ubezpieczonemu 50% świadczenia z ryzyka śmierci
 • terroryzm - nowe ryzyko w zakresie ochrony
 • kalectwo - w zakresie ochrony także złamania i oparzenia
 • nowotwory i inne zachorowania - umożliwiamy nawet trzykrotną wypłatę świadczenia w przypadku niepowiązanych ze sobą chorób

Pakiet Bliscy

 • chroni małżonka i dzieci Ubezpieczonego w przypadku śmierci w NNW
 • możliwa jest kilkukrotna wypłata świadczeń
 • brak karencji w ryzyku śmierci, kalectwa i w Pakiecie Bliscy
 • zniżka za płatność roczną, a także zniżki dla klienta przy zakupie innych ubezpieczeń w Concordii (już przy składce rocznej 225 zł)

Polisa ,,od ręki" na 300 000 zł? Tak!

Zdrowemu klientowi w wieku do 49 lat polisę od ręki można wystawić do sumy 300 000 zł, a osobom w wieku do 55 lat - do 100 000 zł.

 


Polecamy również

Przedstawiamy nową odsłonę ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym Concordia – Życie Casco.