Siła czterech składników, czyli jak poprawić najważniejsze parametry gleby

HumiCalc zajawka 6

HumiCalc zajawka 6

W dzisiejszym rolnictwie problemy glebowe limitują możliwości plonotwórcze roślin uprawnych. Dlatego naszym celem jest wielokierunkowa poprawa parametrów gleby.

W rolnictwie stale poszukuje się rozwiązań mających na celu poprawę parametrów życiowych gleby. Coraz częściej sięga się po technologie i produkty kompleksowe, takie jak HumiCalc 4.0, który bezpośrednio oddziałuje na jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jest to granulowany nawóz wapniowy wzbogacony o kwasy humusowe i fulwowe, bor oraz bakterie Bacillus azotofixans. Bazą produktu jest kreda granulowana, którą można stosować w okresie uprawek pożniwnych, przedsiewnych, a także pogłównie. Jej wysoka reaktywność ułatwia penetrowanie warstwy uprawnej bez konieczności mieszania nawozu z glebą. Może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew wiosenny dla ozimin należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych polecany przed siewem lub pogłównie. W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, należy wprowadzać go jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego. Pamiętać należy, że życie gleby mocno powiązane jest z jej wilgotnością. Dla szybkiego i efektywnego rozwoju mikroorganizmów ten parametr w momencie zastosowania powinniśmy brać pod uwagę.

Więcej szczegółów na ten temat w naszym najnowszym materiale wideo (link).

Zapraszamy!