AGRODOL 03 RO – 100% naturalnego dolomitu

2021 07 16 AGRODOL  zajawka 576px  4

2021 07 16 AGRODOL zajawka 576px 4

Nawóz wapniowo-magnezowy – w 100% naturalny dolomit, mający zastosowanie w rolnictwie. AGRODOL 03 RO neutralizuje kwasowość gleby poprzez zobojętnienie jonów wodorowych roztworu glebowego.
AGRODOL 03 RO podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej oraz zwiększa odporność roślin na choroby. Uzupełnia zawartość magnezu i wapnia w glebie, czyli pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.