Zabezpiecz swoje nawozy azotowe | Ochrona nawozów |

zabepiecz nawozy 1

zabepiecz nawozy 1

Od 1970 roku nawozy azotowe są wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych domowej roboty. Mieszanie, magazynowanie, transport i stosowanie nawozów jest powszechne. Stwarza to możliwości zdobycia takiego materiału przez terrorystów. Jeśli przechowujesz lub stosujesz nawozy musisz je zabezpieczyć, aby zapobiec kradzieży. Dotyczy to szeregu osób, zaczynając od importerów, producentów, przewoźników oraz kontrahentów rolnych.

Bez względu na wartość nawozu, twoim obowiązkiem jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zachowanie czujności.

Powinieneś pomyśleć o:

Można to osiągnąć za pomocą prostych i tanich środków, takich jak przechowywanie nawozów w zamkniętym, bezpiecznym budynku lub, jeśli znajdują się w otwartym pomieszczeniu, przykrywając nawozy np. plandeką. Należy również usunąć lub wyciąć żywopłoty, krzaki wokół budynku i zablokować bramy. Utrzymuj swój zapas nawozu w bezpiecznym miejscu i poza zasięgiem wzroku.

Można to osiągnąć za pomocą prostych i tanich środków, takich jak przechowywanie nawozów w zamkniętym, bezpiecznym budynku lub, jeśli znajdują się w otwartym pomieszczeniu, przykrywając nawozy np. plandeką. Należy również usunąć lub wyciąć żywopłoty, krzaki wokół budynku i zablokować bramy.Utrzymuj swój zapas nawozu w bezpiecznym miejscu i poza zasięgiem wzroku.

Utrzymuj swój zapas nawozu w bezpiecznym miejscu i poza zasięgiem wzroku

  • Nawozy zawierające azotan amonu, azotan wapniowo-amonowy, azotan potasu są stosowane przez terrorystów.
  • Należy je bezpiecznie przechowywać w swoim gospodarstwie. W miarę możliwości przechowuj nawóz w bezpiecznym miejscu, takim jak budynek lub zabezpieczona wiata.
  • Przeprowadzaj regularne kontrole zapasów i zgłaszaj wszelkie straty na Policję (numer alarmowy 997) lub do Krajowego Punktu Kontaktowego (+48 22 60 120 12 (całodobowo) lub mailem: prekursory@policja.gov.pl).
  • Unikaj pozostawiania nawozu na polu w nocy - nigdy nie pozostawiaj nawozu w obrębie pola przez dłuższy okres czasu.
  • Pamiętaj, że sprzedaż azotanu amonu przeciętnym użytkownikom (czyli osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, rolniczej) jest nielegalna.

Porady, jak zapewnić bezpieczne przechowywanie nawozów na bazie azotanu amonu w gospodarstwie rolnym

NIE WOLNO

NALEŻY

Przechowywać w miejscach dostępnych publicznie.
Przechowywać w pobliżu dróg publicznych lub w miejscach widocznych z dróg publicznych.
Pozostawiać na polu na noc.
Odsprzedawać nawozu, chyba, że nabywca jest znany sprzedającemu jako rolnik, który ma pełną świadomość obowiązku przestrzegania tej instrukcji.

Przestrzegać przepisów krajowych.
Dokonywać rejestracji dostaw i zastosowania nawozów.
W miarę możliwości, przechowywać wewnątrz zamkniętych budynków lub obiektów, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony.
Stosy, w których przechowywane są pełne, zamknięte opakowania nawozów, regularnie sprawdzać, czy nie zostały naruszone.
Przeprowadzać regularne kontrole zapasów. Wszelkie rozbieżności i straty w zapasach niezwłocznie zgłaszać Policji lub Krajowemu Punktowi Kontaktowemu.
Dokonywać rejestracji danych dostawcy i dostawy, numerów kodów producenta umieszczonych w dokumentach dostawy oraz, jeśli są dostępne, innych, istotnych informacji w celu identyfikacji pochodzenia, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.

Zgłaszaj kradzieże i podejrzane transakcje

W celu uniknięcia niewłaściwego zastosowania nawozów, każdy jest zobowiązany do zgłaszania Policji lub Krajowemu Punktowi Kontaktowemu wszelkich zniknięć, kradzieży, prób kradzieży nawozu oraz podejrzanych transakcji.

Zabezpiecz swoje nawozy azotowe | Ochrona nawozów |
Od 1970 roku nawozy azotowe są wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych domowej roboty. Mieszanie, magazynowanie, transport i stosowanie nawozów jest powszechne. Stwarza to możliwości zdobycia takiego materiału przez terrorystów. Jeśli przechowujesz lub stosujesz nawozy musisz je zabezpieczyć, aby zapobiec kradzieży. Dotyczy to szeregu osób, w szczególności importerów, producentów, przewoźników oraz kontrahentów rolnych.