Stabilizator azotu N-Lock | DOŚWIADCZENIE |

doswiadczenia

doswiadczenia

POZNAJEMY STABLIZATOR AZOTU N-LOCK CZYM JEST N-LOCK?

N-Lock jest stabilizatorem azotu, który zmniejsza jego straty w glebie, a zwiększa jego dostępność dla roślin podczas faz rozwojowych. Azot występuje w glebie w dwóch formach – amonowej i azotanowej.

POZNAJEMY STABLIZATOR AZOTU N-LOCK CZYM JEST N-LOCK?

N-Lock jest stabilizatorem azotu, który zmniejsza jego straty w glebie, a zwiększa jego dostępność dla roślin podczas faz rozwojowych. Azot występuje w glebie w dwóch formach - amonowej i azotanowej. Obie formy są pobierane przez rośliny uprawne, jednak tylko forma amonowa nie podlega stratą , czyli wypłukiwaniu przez deszcze i denitryfikacji. N-Lock spowalnia te negatywne procesy, dzięki czemu efektywność wykorzystania nawozów azotowych (w niezmienionych dawkach) jest wyższa, a substancją odpowiadającą za te działania jest NITRAPIRYNA.

CEL DOŚWIADCZENIA:

Poprawa przezimowania rzepaku ozimego poprzez jesienne nawożenie azotem oraz minimalizacja strat azotu wiosną.


LOKALIZACJA DOŚWIADZCZENIA:

Gospodarstwo rolne Zygmunt Kopiec, Jagodnik, woj. dolnośląskie, pow. Świdnicki

OPIS DOŚWIADCZENIA:

W gospodarstwie rolnym Pana Zygmunta Kopca do nawożenia azotem wykorzystuje się tylko i wyłącznie RSM. Był to jeden z argumentów aby zastosować preparat N-Lock, ponieważ zmieszanie N-Lock z RSM jest najłatwiejszą formą aplikacji nitrapiryny.
Podczas doświadczenia dawkę azotu, którą standardowo podajemy roślinom rzepaku po spoczynku zimowym aplikujemy późną jesienią. W tym wypadku był to 29.11.2016r., dawka RSM 32% = 200l/ha + N-Lock 2,5l/ha. Przed aplikacją nawozu roślinom rzepaku brakowało już azotu. Były przebarwione na czerwono-fioletowy kolor i brakowało im wigoru. Po aplikacji RSM + N-Lock rzepak zmienił barwę na mocno zieloną oraz zaczął gwałtownie budować masę korzeniową. Miesiąc po aplikacji nawozu zmierzono średnicę szyjki korzeniowej roślin rzepaku. Różnica w pomiarze wynosiła średnio 10mm w porównaniu do kontroli. Wiosną rzepak miał świetny wigor, nie było widocznych oznak braku azotu. Różnica w rozwoju roślin wynosiła dwa tygodnie na korzyść tych, nawożonych jesienią. Rzepak po prostu nie czekał wiosną na azot. To azot był od razu dostępny dla roślin.
Stosując preparat N-Lock nie muszą się Państwo martwić o straty azotu.

Prezentujemy wyniki z naszego doświadczenia, dzięki stabilizacji azotu w naszym doświadczeniu obserwujemy wyraźną zwyżkę plonu.

N-LOCK BEZ N-LOCK
Plon (dt) 43,4 dt/ha 38,7 dt/ha

Polecamy również