Fala przymrozków – wskazówki dla plantacji

Malina aktualność 576px

Malina aktualność 576px

Od sobotniej nocy trwa zapowiadana fala przygruntowych przymrozków na terenie całej Polski. Mogą jeszcze nastąpić w niektórych regionach w nocy z poniedziałku na wtorek (26/27.04). Spadki temperatury mogły sięgać do minus 4⁰ C (na wysokości 2 metrów). Są one niebezpieczne zarówno dla odmian maliny letniej, jak i jesiennej, których tkanki po ostatniej fali opadów są mocno uwodnione.

Kilka ważnych wskazówek agrotechnicznych

Istnieje kilka „żelaznych” zasad ochrony przeciwprzymrozkowej roślin, sprawdzających się zarówno w uprawie tunelowej, jak i w otwartym gruncie: 

  1. Wilgotna gleba kumuluje i oddaje ciepło zdecydowanie lepiej niż gleba sucha. Jeżeli wilgoci w ryzosferze jest za mało, przed nadejściem fali chłodów glebę należy obficie podlać;
  2. Przed przymrozkiem warto zastosować fertygację nawozem o wysokiej zawartości potasu zagęszczającego cytoplazmę z dodatkiem mikroelementów;
  3. Osłony z włókniny należy rozkładać z odpowiednim wyprzedzeniem przed zapowiadanymi spadkami temperatury, tak aby gleba pod nimi zdołała się jak najbardziej ogrzać, im większa gęstość materiału, tym ta ochrona jest skuteczniejsza;
  4. W uprawach tunelowych rośliny, w miarę możliwości, należy dodatkowo zabezpieczyć okrywą z agrowłókniny.

 

Na plantacjach uszkodzonych przez zimowe mrozy oraz pozostających bez okrywy należy wykonać zabieg wzmacniający odporność roślin na stres przechłodzenia w układzie:

  • na 24–36 godzin przed zapowiadanym spadkiem temperatury wykonać oprysk wzmacniający:

Maxi-Grow w dawce 0,7 l/ha, zużywając 500–600 l wody/ha.

  • w przypadku przedłużającej się fali chłodów wymagających powtórzenia zabiegu wzmacniającego na 12 godzin przed kolejnym silnym spadkiem temperatury wykonać oprysk wzmacniający z użyciem nawozu krzemowego np. :

Barrier Si-Ca 3 l/ha, zachowując odstęp pomiędzy zabiegami 2–3 dni.

Po przejściu fali przymrozków, celem zniwelowania stresu przechłodzenia, należy wykonać oprysk:

  • Terra-Sorb Complex 1,0–1,5 l/ha + biostymulator z grupy nitrofenoli 0,6 l/ha

 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń pąków lub młodych przyrostów należy sięgnąć po preparaty intensyfikujące kwitnienie i stymulujące zawiązanie owoców (np. Maxi-Grow 0,75 l/ha). Oczywiście do każdego kolejnego zabiegu niwelującego stres przechłodzenia warto jest stosować dodatek biostymulatora Terra-Sorb Complex 1–1,5 l/ha).

Zabieg niwelujący stres należy wykonać, gdy tylko temperatura roślin powróci powyżej tzw. zera fizjologicznego, czyli osiągnie 6–7°C. Jest to wymóg umożliwiający efektywną absorpcję przez części nadziemne roślin naniesionych preparatów niwelujących stres i ich skuteczne włączenie do metabolizmu. Kolejne zabiegi wzmacniające kondycję roślin należy wykonywać co 5–7 dni.

Komunikat ukazał się w ramach współpracy z serwisem doradcajagodowy.pl
Serwis www.doradcajagodowy.pl to pierwszy, profesjonalny, polski system wsparcia technologicznego dla plantatorów owoców jagodowych. Podstawy merytoryczne serwisu tworzy dr hab. Zbigniew Jarosz. Informacje agrotechniczne, rekomendacje oraz harmonogramy tworzone są w oparciu o aktualny stan plantacji, na podstawie licznych wizyt lustracyjnych przeprowadzanych regularnie w różnych rejonach kraju. Informacje i rekomendacje agrotechniczne przekazywane są plantatorom za pośrednictwem łatwego i wygodnego serwisu internetowego.

Wszystkich plantatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy na doradcajagodowy.pl