Alfa Mikro

nawoz dolistny alfa mikro

NAWÓZ DOLISTNY
Alfa Mikro

Nawóz dolistny Alfa Mikro to wysoko skoncentrowany nawóz mikroelementowy, w którym składniki są schelatowane przez EDTA (nowoczesny chelat). Jest uniwersalny w zastosowaniu pod różne uprawy. Alfa Mikro jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego dokarmiania mikroelementami i bezpieczeństwa stosowania w mieszaninach z innymi nawozami dolistnymi, a także środkami ochrony roślin. Zaleca się uzupełniać go nawozem Alfa Makro, w zależności od potrzeb pokarmowych poszczególnych upraw.


Nawozy dolistne Alfa
Płynna energia dla Twoich upraw

nawoz dolistny alfa mikro

Nawóz dolistny Alfa Mikro - zalety stosowania

składniki w pełni rozpuszczalne w wodzie
stabilność składników w szerokim zakresie pH cieczy roboczej (od 4 do 8)
pełne bezpieczeństwo mieszalności
płynna forma ułatwiająca aplikację
zastosowanie do wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych
obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
natychmiastowe pobranie przez roślinę
uczestniczy w redystrybucji azotu z tkanek wegetatywnych do generatywnych

Najważniejsze
funkcje mikroelementów

pierwiastek odporności na stres
wpływa na przemiany azotanowe
odpowiedzialny za produkcję aminokwasu tryptofanu
pierwiastek fotosyntezy
bierze udział we wbudowywaniu azotu w aminokwasy - białko
pierwiastek oddychania
wzmacnia odporność na choroby grzybowe i bakteryjne
wspiera efektywne wykorzystywanie azotu
pierwiastek gospodarki azotowej
niedobór powoduje nagromadzenie formy azotanowej
pierwiastek chlorofilu
największe pobranie ze wszystkich mikroelementów

Linia nawozów dolistnych Alfa
Jakość gwarantowana przez firmę ADOB

Nawozy dolistne z linii Alfa zostały stworzone w celu likwidacji niedoborów składników pokarmowych – makro- i mikroelementów – w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Te uzupełniające się wzajemnie nawozy dostarczą uprawom energii i poprawią ich ogólną kondycję w sytuacjach stresowych (suszy, niskich temaperatur czy deficytu światła).

Dawkowanie i zalecenia stosowania nawozu dolistnego Alfa Mikro

Nawożone uprawy sadownicze, warzywnicze

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - od początku wegetacji

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - od początku wegetacji

Nawożone uprawy rolnicze

Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
2-4 l/ha - od fazy 4. liścia (jesień) do końca krzewienia (wiosna)
1-2 l/ha - od fazy l. kolanka do liścia flagowego
1 l/ha - kłoszenie (kwitnienie - tylko pszenica)
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
2-4 l/ha - jesienią w fazie 4-8 liści
2-4 l/ha - wiosną - ruszenie wegetacji
1-2 l/ha - wydłużanie pędu głównego
1 l/ha - początek zielonego pąka
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 3 liści
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-2 l/ha - przed kwitnieniem
Zalecenia dotyczące zabiegów dolistnych:
1-3 l/ha - od fazy 4-6 zakrywanie międzyrzędzi
1-3 l/ha - zawiązywanie bulw