BluSky 500 WG

Herbicyd BlueSky 500 WG

BluSky 500 WG jest herbicydem zbożowym zawierającym substancje czynne o działaniu systemicznym. Pobierane są one zarówno przez liście, jak i przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszczają wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Zawiera dwie substancje czynne: tribenuron metylu i metsulfuron metylu do stosowania w zbożach ozimych i jarych.

Substancja czynna Dawka Uprawy Termin stosowania

metsulfuron metylu
250 g/kg

tribenuron metylu
250 g/kg

0,016–0,020 kg/ha Pszenica ozima, jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime, żyto ozime,
pszenica jara, jęczmień jary

Środek stosować wiosną
od fazy rozwoju 3 liścia
do fazy całkowicie rozwiniętego
liścia flagowego, gdy widoczny
jest języczek liściowy ostatniego
liścia zboża (BBCH 13-39)

 

Opis działania produktu
Substancje czynne produktu działają systemicznie, są pobierane poprzez liście oraz w mniejszym stopniu przez korzenie chwastów i szybko przemieszczane w całej roślinie do stref wzrostowych.

Czas działania produktu
W r oślinie s zybko s ię p rzemieszcza p owodując z ahamowanie w zrostu i r ozwoju c hwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w przeciągu 4 tygodni po aplikacji, ale środek powoduje zahamowanie wzrostu już kilka godzin po zastosowaniu. Wiele gatunków chwastów może także zareagować zmianą zabarwienia.

Termin stosowania
Optymalną fazą w jakiej należy stosować preparat to faza 2-6 liści chwastów dwuliściennych. W praktyce można jednak zaobserwować ginięcie znacznie starszych osobników, przekraczających nawet fazę 10 liści.