fbpx

Nawozy NPK Ultra 8-20-30

ultra 8 10468

ultra 8 10468

Typowo przedsiewny i wysoce skuteczny nawóz NPK+S, przeznaczony dla intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach.

Wieloskładnikowy, granulowany nawóz wytwarzany z fosforanów, jedno- i dwuamonowego, o bardzo dużej czystości oraz z soli potasowej. W jego skład wchodzi także siarka w formie siarczanowej (5% SO3).

Wszystkie składniki Ultra 8 są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo dostępne dla roślin. Azot amonowy z tego nawozu, podobnie jak pozostałe składniki pokarmowe, jest silnie sorbowany, a więc zatrzymywany przez glebę. Pobieranie tej formy azotu zwiększa pobieranie fosforu, co wyraźnie poprawia stan odżywienia upraw.

Proporcje N, P i K kwalifikują ten nawóz do grupy nawozów przedsiewnych, zwłaszcza pod oziminy, ale stosowanie go pod uprawy jare również daje bardzo dobre rezultaty. Możliwa jest także aplikacja pogłówna. Ultra 8 znacznie poprawia ukorzenienie roślin, pozwala na prawidłowy ich rozwój oraz zwiększa mrozoodporność i odporność na suszę. Dzięki niemu uzyskamy dobre kwitnienie, równomierne dojrzewanie oraz znakomitą jakość i wierny, wysoki plon.

Doskonała kompozycja składników, bardzo dobre właściwości chemiczne i wysoka jakość granul sprawiają, że Ultra 8 jest jednym z najbardziej poszukiwanych i skutecznych nawozów na naszym rynku.

Uprawa Spodziewany plon (t/ha)Dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime8200-400
Zboża jare6150-350
Rzepak ozimy4300-600
Kukurydza8250-550
Buraki cukrowe50250-550
Ziemniaki50250-500
Użytki zielone40200-450


Polecamy również

Nawozy NPK Ultra 8-20-30