fbpx

Nawóz NPK Ultra 10-26-26

obrazek wyróżniający

obrazek wyróżniający

Najbardziej skoncentrowany polowy nawóz NPK, o wyrównanym stosunku potasu do fosforu.

Nawóz trójskładnikowy o bardzo wysokiej sumarycznej koncentracji azotu, fosforu i potasu. Zawiera łącznie 62% tych pierwiastków, w tym 10% azotu amonowego. W skład Ultra 10 wchodzi także siarka w formie siarczanowej (4% SO3).

Cechą szczególną tego produktu jest wyjątkowa rozpuszczalność składników pokarmowych w wodzie. Fosfor jest tu obecny w formie bezpośrednio pobieranej przez roślinę. Gwarantuje to wysoką efektywność nawożenia oraz dostępność składników odżywczych w najbardziej stresowych okresach wegetacji. Obecność kationu amonowego sprzyja lepszemu pobieraniu przez rośliny jonów fosforanowych, zarówno tych pochodzących ze składników nawozu, jak i już obecnych w glebie.

Ultra 10 ma bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, co pozwala na jego szerokie i uniwersalne stosowanie. Polecany jest do nawożenia przedsiewnego wszystkich gatunków roślin, zwłaszcza tych uprawianych na glebach o zasobności w fosfor niższej niż w potas. Bardzo dobre rezultaty daje użycie go do startowego (równoczesnego z siewem nasion) nawożenia kukurydzy.

Uprawa Spodziewany plon (t/ha)Dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime8200-400
Zboża jare6150-300
Rzepak ozimy4300-550
Kukurydza8250-500
Buraki cukrowe50250-500
Ziemniaki50250-500
Użytki zielone40200-400


Polecamy również

Nawóz NPK Ultra 10-26-26