Alfa NPK 5:15:36

alfa npk 5 15 36 nawoz we

Nawóz wieloskładnikowy
Alfa NPK 5:15:36

Nawóz NPK - Charakterystyka

Granulowany nawóz Alfa NPK 5:15:36 nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich zwięzłości
i odczynu

Bardzo dobra rozpuszczalność fosforu w wodzie (powyżej 94%) oraz podwyższony stosunek zawartości potasu powodują, że nawóz efektywnie pokrywa potrzeby pokarmowe roślin z uwzględnieniem większego zapotrzebowania na potas

Do stosowania przedsiewnego we wszystkich uprawach

Nawóz wpisuje się w nawożenie gleb o średniej do wyższej zawartości fosforu lub niskiej zawartości potasu

alfa pk 5 15 36 grafika

Nawóz Alfa NPK 5:15:36 zalety stosowania

alfa pk 5 15 36 nawoz we bardzo wysoka sumaryczna koncentracja skladnikow pokarmowych
Bardzo wysoka sumaryczna koncentracja składników pokarmowych
alfa pk 5 15 36 nawoz we doskonala rozpuszczalnosc fosforu w wodzie
Doskonała rozpuszczalność fosforu w wodzie 94% (14 z 15% zawartości)
alfa pk 5 15 36 nawoz we odpowiedni stosunek zawartosci fosforu do potasu
Odpowiedni stosunek zawartości fosforu do potasu (1:2,4)
alfa pk 5 15 36 nawoz we sklad odpowiadajacy na potrzeby roslin potasolubnych i gleb z ograniczonym nawozeniem organicznym
Skład odpowiadający na potrzeby roślin potasolubnych i gleb z ograniczonym nawożeniem organicznym

Informacje na temat zagrożeń i sposobu przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

Nawóz Alfa NPK 5:15:36 - SKŁAD

5% - Azot (N) całkowity

5% - Azot (N) w formie amonowej

15,0% - Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

14,0% - Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

36,0% - Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

Mineralne Nawozy Alfa:

Dawkowanie wieloskładnikowego nawozu Alfa NPK 5:15:36

W zależności od zasobności gleby i przewidywanych plonów

300-400 kg/ha
450-500 kg/ha
400-450 kg/ha
350-400 kg/ha
300-350 kg/ha

Przy ustalaniu dawki nawozu należy uwzględnić:
przedplon, zawartość składników pokarmowych w glebie, w szczególności zasobność gleby w fosfor i potas, kategorię agronomiczną gleby, potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku, przewidywany plon.

Nawóz wieloskładnikowy Alfa NPK 5:15:36 - przeznaczenie i stosowanie

Nawóz należy stosować przed­siewnie
Niezbędne jest wymieszanie nawozu z glebą na głębokość od 10 cm do 15 cm podczas wykonywa­nia przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych
Wy­siew nasion zalecany jest po 1 do 2 tygodni od zabiegu nawożenia
Nawóz należy stosować powierzchniowo
Rekomendowane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po dru­gim wypasie pastwiska
Nawóz należy stosować po zbiorze owoców
Nawóz należy stosować w zespole upraw przygotowujących stanowisko

Dostępne w opakowaniach: big-bag 500 kg